Vacature

Adjunct-Directeur (schoolleider) bovenbouw VMBO

fulltime uur (1.00 fte)

Greijdanus - bovenbouw vmbo - Zwolle

Werkzaamheden

Voor het komende schoolseizoen zijn we op zoek naar een nieuwe adjunct-directeur vmbo bovenbouw in Zwolle. Ben jij degene die deze rol met professie en passie kan invullen? De werkzaamheden zijn als volgt:

Bijdrage aan beleid van de vestiging

 • Je levert als lid van het management van de vestiging inhoudelijke bijdragen aan visie- en strategische beleidsontwikkeling van de vestiging;
 • Je adviseert de vestigingsdirecteur over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • Je adviseert de vestigingsdirecteur over algemene beleidszaken zoals financiën, beheer & onderhoud, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, ICT en communicatie;
 • Je stuurt projecten en activiteiten aan.

 Leidinggeven aan een deel van de vestiging

 • Je geeft hiërarchisch leiding aan een team van docenten en eventueel ondersteunend personeel;
 • Je bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van Greijdanus in de vestiging;
 • Je voert personeelszorg/beleid uit;
 • Je behartigt mede de belangen van de vestiging en vertegenwoordigt de vestiging;
 • Je initieert samenwerking met (onderwijs)instellingen, samenwerkingsverbanden, opleiding en bedrijven.

 Uitvoering van het (onderwijskundig) beleid

 • Je stelt op basis van in- en externe ontwikkelingen en kaders van de vestiging, delen van de onderwijsprogrammering, het meerjarenbeleidsplan voor de vestiging en het schoolplan op en stuurt de uitvoering aan;
 • Je ziet toe op de totstandkoming van werkplannen en programma’s en de afstemming hierover;
 • Je zorgt voor de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en van beleid;
 • Je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de vestiging;
 • Je implementeert het kwaliteitssysteem en stuurt de uitvoering van de kwaliteitscyclus aan.

Wat wij vragen

We zijn op zoek naar een leider die

 • hart heeft voor het vmbo en deze afdeling met passie kan vertegenwoordigen;
 • een visie heeft op onderwijs en jongeren binnen het vmbo, die aansluit op de visie en missie van Greijdanus;
 • in staat is om deze visie inspirerend en concreet te vertalen naar de dagelijkse praktijk (naar rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon) en in staat is om het team hierin mee te nemen;
 • kennis heeft van de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs;
 • de (extra) zorg voor jongeren hoog in het vaandel heeft staan;
 • over ervaring en vaardigheden beschikt om veranderingen goed te (bege)leiden;
 • daadkrachtig is, zowel in overleggen als op de werkvloer;
 • ruimte geeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar hierop ook aanspreekt en weet te sturen en in te grijpen waar nodig.
 • te typeren is als empathisch, geïnteresseerd, betrokken;
 • duidelijk kan communiceren en als verbindende schakel fungeert met in- en externe partijen, bijvoorbeeld waar het gaat om Sterk Techniek;
 • in staat is om samenhang te creëren in processen, te verbinden en richting te geven;
 • het team en de individuele medewerkers weet te stimuleren tot ontwikkeling en groei, waarbij steeds de verbinding wordt gelegd met de visie;
 • in staat is om vernieuwingen en veranderingen uitstekend te begeleiden, bijvoorbeeld waar het gaat om inhoudelijke vernieuwingen van het curriculum;
 • op het gebied van identiteit een voorbeeldrol weet te vervullen;
 • aantoonbare ervaring heeft in de functie of rol als leider.

Voor deze functie wordt een opleiding op het gebied van management (niveau master) verwacht. Wanneer deze master nog niet is afgerond, worden er afspraken gemaakt over studie.

Gezien de samenstelling van het managementteam gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke leider.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een goed inwerkprogramma;
 • Een enthousiast en gedreven team;
 • Inschaling in schaal 12 OOP van de CAO VO;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel