Vacature

Adjunct-Directeur (schoolleider) onderbouw HAVO

32-40 uur (0.8-1.00 fte)

Greijdanus - havo onderbouw - Zwolle

Werkzaamheden

Voor het nieuwe schoolseizoen zijn we op zoek naar een nieuwe adjunctdirecteur voor de onderbouw van de havo. Ben jij onze nieuwe leider, die weet te inspireren en te verbinden vanuit onze identiteit? Die met professie en passie deze rol op zich kan nemen? De werkzaamheden zijn als volgt:

Bijdrage aan beleid van de vestiging

 • Je levert als lid van het management van de vestiging inhoudelijke bijdragen aan visie- en strategische beleidsontwikkeling van de vestiging;
 • Je adviseert de vestigingsdirecteur over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • Je adviseert de vestigingsdirecteur over algemene beleidszaken zoals financiën, beheer & onderhoud, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, ICT en communicatie;
 • Je stuurt projecten en activiteiten aan.

Leidinggeven aan een deel van de vestiging

 • Je geeft hiërarchisch leiding aan een team van docenten en eventueel ondersteunend personeel. Dit gebeurt in samenwerking met een leidinggevende die leerjaar 1 aanstuurt;
 • Je bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van Greijdanus in de vestiging;
 • Je voert personeelszorg/beleid uit;
 • Je behartigt mede de belangen van de vestiging en vertegenwoordigt de vestiging;
 • Je initieert samenwerking met (onderwijs)instellingen, samenwerkingsverbanden, opleiding en bedrijven.

Uitvoering van het (onderwijskundig) beleid

 • Je stelt op basis van in- en externe ontwikkelingen en kaders van de vestiging, delen van de onderwijsprogrammering, het meerjarenbeleidsplan voor de vestiging en het schoolplan op en stuurt de uitvoering aan;
 • Je ziet toe op de totstandkoming van werkplannen en programma’s en de afstemming hierover
 • Je zorgt voor de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en van beleid;
 • Je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de vestiging;
 • Je implementeert het kwaliteitssysteem en stuurt de uitvoering van de kwaliteitscyclus aan.

Wat wij vragen

We zijn op zoek naar een leider die

 • affiniteit heeft met jongeren in de havo en onderbouw, en deze afdeling met passie kan vertegenwoordigen;
 • een visie heeft op onderwijs en jongeren binnen de havo, die aansluit op de visie en missie van Greijdanus;
 • in staat is om deze visie inspirerend en concreet te vertalen naar de dagelijkse praktijk (naar rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon) en in staat is om het team hierin mee te nemen;
 • affiniteit heeft met de toepassing van leerpleinen;
 • vanuit zijn of haar eigen enthousiasme, betrokkenheid en bevlogenheid weet te creëren;
 • de (extra) zorg voor jongeren hoog in het vaandel heeft staan;
 • over ervaring en vaardigheden beschikt om veranderingen goed te (bege)leiden;
 • daadkrachtig is, zowel in overleggen als op de werkvloer;
 • ruimte geeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar hierop ook aanspreekt en weet te sturen en in te grijpen waar nodig.
 • te typeren is als empathisch, geïnteresseerd, betrokken;
 • duidelijk en op prettige wijze kan communiceren, en als verbindende schakel fungeert met in- en externe partijen;
 • in staat is om samenhang te creëren, te verbinden en richting te geven. Deze verbinding geldt ook bij de doorgaande lijn tussen onder- en bovenbouw;
 • het team en de individuele medewerkers weet te stimuleren tot ontwikkeling en groei, en ook hier samenhang in weet te creëren;
 • op het gebied van identiteit een voorbeeldrol weet te vervullen;
 • aantoonbare ervaring heeft in de functie of rol als leider;

Voor deze functie wordt een opleiding op het gebied van management (niveau master) verwacht. Wanneer deze master nog niet is afgerond, worden er afspraken gemaakt over studie.

Gezien de samenstelling van het managementteam gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke leider.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een goed inwerkprogramma;
 • Een enthousiast en gedreven team;
 • Inschaling in schaal 12 OOP van de CAO VO;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel