Vacature

Leerkracht

(0,4 fte)

LEV Scholengroep West Nederland - De Rank - Alkmaar

Werkzaamheden

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken we een nieuwe, bevoegde collega. Het gaat om een tijdelijke benoeming.

Vanuit een duidelijke bijbelse visie op mens en kind wordt er op De Rank in Alkmaar gestreefd naar het geven van adaptief toerustend onderwijs, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind. 

Om dit te realiseren is het creëren van een goed pedagogisch klimaat op onze school een belangrijke voorwaarde. Hier wordt samen met de ouders veel aandacht aan besteed, evenals aan het inhoud geven aan de iden teit van de school. 

Ons onderwijs kenmerkt zich door

  • aandacht voor kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs; 
  • aanbod op maat binnen thema’s;
  • een veilig klimaat, pedagogisch klimaat krijgt veel aandacht. 

Wat wij vragen

  • je bent een oprecht christen, werkend vanuit een levend geloof;
  • je bent enthousiast;
  • je hebt een duidelijke visie op onderwijs, gericht op ontwikkeling van kinderen;
  • jje bent een teamplayer;
  • je bent bekend met Snappet/tablet-onderwijs.

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel