Vacature

Schooldirecteur

40 uur (1,0 fte - parttime bespreekbaar)

CorDeo scholengroep - GBS Het Zwaluwnest - Amersfoort

Werkzaamheden

CorDeo scholengroep zoekt per 1-9-2020 een nieuwe schoolleider voor basisschool Het Zwaluwnest in Amersfoort. Ben jij een ervaren schoolleider, die met daadkracht, inlevingsvermogen en een goede dosis humor mee wil bouwen aan onze school?

Met het team van GBS Het Zwaluwnest geloof je in groei. Als schooldirecteur geef je leiding aan een dynamisch en groot team van leerkrachten en ondersteuners, die zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het onderwijs. De talenten van dit team worden benut. Als schooldirecteur mag je rekenen op betrokken ouders, gemotiveerde leerlingen en een ambitieus team. 

 

Gereformeerde basisschool Het Zwaluwnest is een school met een duidelijk christelijke identiteit in Amersfoort. Er wordt lesgegeven aan 400 leerlingen die zijn verdeeld over 17 groepen. Het team bestaat uit 35 personeelsleden waaronder twee IB’ers, samen voor 4 dagen.

GBS Het Zwaluwnest biedt eigentijds, passend en resultaatgericht onderwijs, gericht op de persoonlijke groei van leerlingen. Dit is zichtbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk, door de persoonlijke aandacht voor elk kind, ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving. De school werkt met een passende route voor elke leerling en heeft eigen verdiepingsgroepen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het Zwaluwnest biedt opleidingsplekken voor zowel PABO-studenten als onderwijsassistenten.

 

Het Zwaluwnest maakt onderdeel uit van CorDeo scholengroep die wordt bestuurd door een College van Bestuur. Het bestuurskantoor is gevestigd in Leusden. CorDeo scholengroep biedt christelijk onderwijs aan op 18 scholen. Er werken ruim 380 medewerkers met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme aan goed en christelijk onderwijs voor onze leerlingen. CorDeo verwacht van alle medewerkers dat ze een identiteitsverklaring ondertekenen. Als directeur ben je integraal verantwoordelijk en neem je bovenschools deel aan werkgroepen en aan het directeurenoverleg. Strategische thema’s voor de komende jaren zijn goed en christelijk onderwijs, duurzaam en inclusief onderwijs en persoonlijk leiderschap. Directies worden ondersteund door het College van Bestuur en de medewerkers op het bestuurskantoor.

Wat wij vragen

 • Je bent actief christen en kunt de identiteitsverklaring van CorDeo scholengroep ondertekenen en op passende wijze uitdragen;
 • Je beschikt over leidinggevende ervaring;
 • Het is een pre als je kennis hebt van de ontwikkelingen in het (basis)onderwijs, maar ook zonder deze ervaring nodigen we je uit om te solliciteren; 
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verander-/ verbetertrajecten gericht op het stimuleren van een open professionele cultuur;
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma of vergelijkbare opleiding of je bent bereid deze te behalen.

Onze toekomstige directeur:

 • Is goed in staat het team verder te helpen in de professionele ontwikkeling;
 • Heeft oog voor schoolverbeteringen en kan deze ook begrenzen;
 • Heeft oog voor de autonomie en professionaliteit van teamleden;
 • Is een echte leider die beslissingen durft te nemen;
 • Kan veel werk verzetten, maar weet ook te delegeren;
 • Is een verbinder met oog voor teamleden, zet mensen in hun kracht, straalt vertrouwen uit en is zichtbaar in de school;
 • Kan de visie van de school naleven en uitdragen;
 • Geeft de identiteit en cultuur van de school herkenbaar vorm en draagt die uit;
 • Communiceert gemakkelijk en duidelijk, is tactvol, rustig en open en is benaderbaar voor zowel medewerkers als ouders en leerlingen;
 • Is een stabiele factor, maar houdt er ook van om te vernieuwen en te innoveren. 

Wat wij bieden

CorDeo scholengroep biedt:

 • Een betrokken en hardwerkend team waarin vanuit een herkenbare christelijke levensovertuiging wordt gewerkt; 
 • Een stimulerende werkplek binnen CorDeo als professionele organisatie;
 • Een CvB en enthousiaste collega directeuren die lid zijn van het MT, en gericht zijn op ontwikkeling en groei met veel ruimte voor intervisie en onderling sparren. 
 • Ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting;
 • Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste benoeming;
 • Zowel een fulltime als parttime aanstelling is bespreekbaar;
 • Salarisschaal inschaling conform CAO-PO en mede op basis van ervaring. 

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel