Vacature

Voorzitter College van Bestuur

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

Scholengroep Hannah - bestuurskantoor - Bergentheim

Werkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een Voorzitter College van Bestuur die eindverantwoordelijkheid draagt voor het totale beleid. Die daar samen met de directeuren vorm en inhoud aan geeft. Die visie heeft op de toekomst van Hannah en kansen ziet om haar positie lokaal en regionaal te versterken en uit te bouwen.

Een voorzitter die het nog nieuwe merk Hannah en de verbrede identiteit verder gaat laden en extern profileert. Die de scholen helpt in het verbinden met de omgeving en verankeren in de wijk. Die een inspirator is voor de staf en het directeurenoverleg en het ‘Hannah-gevoel’ ook intern betekenis geeft. Die investeert in eenheid en de kracht van de verscheidenheid van de scholen koestert.

Een voorzitter die Hannah positioneert als aantrekkelijke en aansprekende werkgever. Die voortdurend vorm en inhoud geeft aan de christelijke identiteit, een aanjager is van onderwijsontwikkeling en de onderwijskwaliteit verder verstevigt. Die investeert in externe contacten met gemeenten, kerken, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners. Die verantwoordelijk is voor huisvestingsplannen en sturing geeft aan meerdere nieuwbouw- en renovatieprojecten. Die leiding geeft aan een financieel gezonde organisatie. Hier vindt u het complete functieprofiel bij deze vacature.

Scholengroep Hannah staat voor kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Onderwijs met een christelijk profiel dat eigentijds is en aantrekkelijk. De vereniging bestaat uit 12 scholen in de regio’s Twente, Salland en Drenthe. Op de scholen werken 230 medewerkers aan het onderwijs aan 1800 leerlingen. Hannah wil haar leerlingen voorbereiden op het leven. Vanuit een handelings- en opbrengstgerichte visie geeft zij vorm aan professionele leergemeenschappen waarin de aandacht gericht is op het gehele kind (kennis, sociale vaardigheden, verantwoordelijk burgerschap en beleving van kunst en cultuur). Hannah heeft voor het onderwijs 7 doelen geformuleerd, over geloofsopvoeding, vorming en kwalificatie en plezier.

Wat wij vragen

 • U bent een creatieve en bevlogen Voorzitter College van Bestuur met visie en daadkracht.
 • U bent een creatieve en ondernemende netwerker. U versterkt de positie van Hannah. U ziet kansen, ontwikkelt initiatieven en vertaalt die in beleid.
 • U bent een leidinggevende en cultuurdrager die open communiceert, inspireert en anderen uitdaagt en in beweging brengt. Richtinggevend en kaderstellend en gericht op eigenaarschap en regelruimte.
 • U heeft een actuele en vernieuwende kijk op onderwijs, gericht op voortdurende verbetering van het aanbod van Hannah. U kunt denken in onderwijsconcepten.
 • U bent een bevlogen christen, actief betrokken bij een protestants-christelijke gemeente.
 • U heeft kennis van en affiniteit met een duurzame en professionele bedrijfsvoering. U bent gericht op doelmatige inzet van middelen.
 • U heeft bij voorkeur kennis van huisvesting en bent in staat daarin strategische keuzes te maken, risico’s te managen en uitvoering te geven aan projecten.
 • U staat voor een eigentijds personeelsbeleid. U koppelt onderwijsontwikkeling en kwaliteit aan een visie op leren en ontwikkelen van medewerkers.
 • U werkt en denkt op WO-niveau. 

Wat wij bieden

 • Een dienstverband met een omvang van 0,8-1,0 fte, in overleg.
 • Inschaling in de CAO bestuurders PO, schaal B3.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel