Vacature

Administratief medewerker

4-8 uur (0,1-0,2 wtf)

EKC De Olijfboom - - Deventer

Werkzaamheden

In ons Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom bieden we kinderen van 0 - 12 jaar een doorgaande ontwikkelingslijn. Op onze school werken we thematisch en ontwikkelingsgericht en stimuleren we het onderzoekend leren en de talentontwikkeling van de kinderen.

Wij zoeken per 1 februari 2021 een administratief medewerker voor 4 uur per week op woensdag- of vrijdagochtend. Vanaf 16 augustus 2021 wordt dit 8 uur per week op woensdag- en vrijdagochtend. Dit betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast.

Deze collega wordt de eerste 3 á 4 maanden door de huidige administratieve medewerker ingewerkt. De administratief medewerker verleent ondersteunende en administratieve werkzaamheden aan de directie, interne begeleider en andere ondersteunende functionarissen, alsmede het verrichten van ondersteunende taken ten behoeve van het beheer van de school.  

Wat wij vragen

Wij zoeken een collega die

  • een passie heeft voor God, kinderen en werken binnen het onderwijs;
  • een open houding heeft en een lerende professional is;
  • flexibel denkt en handelt;
  • goed samenwerkt met collega’s en ouders en een teamspeler is. 

Wij gaan graag met je in gesprek als je

  • een levende relatie hebt met Jezus Christus en actief christen bent in een kerkelijke gemeente;
  • Gods Woord wil kennen en bekend maken en zelf wilt leven en werken vanuit dit Woord.

Wat wij bieden

  • een royale inwerkperiode van 3 à 4 maanden door onze huidige administratief medewerker;
  • een enthousiast team, een professionele en persoonlijke cultuur en zeer betrokken ouders;
  • een positief opbouwende werkomgeving;
  • salariëring conform CAO PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel