Vacature

Vestigingsdirecteur Greijdanus Meppel

32 uur (0,8 fte)

Greijdanus - Vestiging Meppel - Meppel

Werkzaamheden

De vestigingsdirecteur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met het integraal leiding geven aan de vestiging en het ontwikkelen en uitvoeren van het vestigingsplan en de jaarplannen binnen de Greijdanus-brede visie, missie en beleidskaders.

De vestigingsdirecteur geeft leiding aan de adjunct-directeuren, voor respectievelijk het vmbo en havo/vwo, en vormt samen met hen het vestigingsmanagement. Daarnaast levert de directeur een bijdrage aan het strategisch beleid van het Greijdanus. Vanuit de waarden dienstbaar en samen en de doelstellingen van GO|ON, willen we binnen GO|ON-verband nauw samenwerken met het primair onderwijs, de gemeente en de omgeving. Vanwege wenselijkheid van doorlopende leerlijnen vanuit het gereformeerd primair onderwijs wordt intensieve samenwerking gezocht met het primair onderwijs in de regio.

Binnen de vestiging Meppel is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van GO onderwijs waarbij nieuw-/verbouw is gerealiseerd, organisatie van onderwijs anders is ingericht en veel nieuwe onderwijskundige processen zijn ingericht die om verdere ontwikkeling vragen. Veel doelen zijn gehaald en het komt nu aan op verder verdiepen, borgen, bekwamen gericht op een goede verankering en doorontwikkeling van de gemaakte keuzes.

Wat wij vragen

Wij zoeken een vestigingsdirecteur met onderwijservaring

 • die goed in staat is om te inspireren, motiveren en waarderen;
 • die met visie, drive en persoonlijke betrokkenheid het zichtbare boegbeeld is voor de vestiging;
 • die kan sturen én verantwoordelijkheid kan delen en daar de ruimte en het vertrouwen voor geeft;
 • die inhoud geeft aan borging, begeleiding en doorontwikkelen van reeds in gang gezette processen gericht op de ontwikkeling van GO onderwijs.
 • met lef om zelf aan te spreken en actief te werken aan een aanspreekcultuur;
 • die, proactief en toekomstgericht, verder werkt aan borging van het ingezette beleid op basis van GO en het door ontwikkelen van een lerende organisatie;
 • die investeert in- en intensief samenwerkt met het primair onderwijs binnen GO|ON-verband;
 • die investeert in contact met de omgeving (ouders, andere scholen, samenwerkingsverband en lokale gemeente).

 Wij vragen:

 • brede theoretische kennis (wo) van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de vestiging onderwijs wordt gegeven;
 • aantoonbare ervaring als schoolleider;
 • academische ‘master of educational leadership’ of gelijkwaardig;
 • instemming met en bijdrage aan de gereformeerde identiteit in relatie tot het identiteitsdocument van Greijdanus;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, betreffende onderwijsgebieden, vervolgonderwijs en beroepenvelden;
 • algemene kennis op het gebied van financieel beheer gericht op begroting en exploitatie van de vestiging;
 • een schoolleider die in staat is om vanuit eigen overtuiging inhoud en invulling te geven aan de gereformeerde identiteit en waarden van Greijdanus en de uitwerking daarvan in de onderwijsvisie en in de bouwstenen voor het merk GO.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een dynamische werkomgeving waarin enthousiaste teams werkzaam zijn;
 • Een dienstverband voor 0,8 fte, met uitzicht op onbepaalde tijd;
 • Indeling in de generieke functie van Schoolleider B, functiegroep 13 OOP;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel