Vacature

Directeur Basisonderwijs

(voltijds)

School met de Bijbel 't Piepelke - Vrije Gesubsidieerde Basisschool - Bilzen, België

Werkzaamheden

Het bestuur van de Vrije Basisschool ’t Piepelke - School met de Bijbel, opent de sollicitatieprocedure  voor een voltijds Directeur Basisonderwijs (m/v) te Bilzen (België) voor indiensttreding vanaf 1 september 2021(of in samenspraak met het bestuur).
  
Jouw hoofdopdracht 
Als directeur van basisschool ’t Piepelke in Bilzen, net over de Nederlandse grens bij Maastricht, leef je vanuit een  breed Protestants-Evangelisch geloof, dat zichtbaar is in de persoon die je bent. Je stelt je op een integere en constructieve wijze ten opzichte van de school en alle betrokkenen op. Je zet je van ganser harte in om het pedagogisch project en de bijzondere missie en visie van de school vorm te geven en te verdedigen. 
Je geeft efficiënt en doelgericht leiding. Je staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van de doelen conform het gevalideerd doelenkader van de overheid.   
 
Voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en de reglementaire bepalingen zijn een belangrijk onderdeel van je taak, evenals het bewaken van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs  en het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van de school.  
 
Je kunt binnen een team van de directeuren van de scholengemeenschap goed samenwerken en je bent actief betrokken bij de verdere versteviging en uitbouw van de SG Scholen met de Bijbel. 
 
Basisschool 't Piepelke maakt als School met de Bijbel deel uit van de SG Scholen met de Bijbel in Vlaanderen
Vrije Basisschool 't Piepelke is een Vlaamse school in Bilzen in Belgie, net over de Nederlandse grens bij Maastricht. Wij zijn een basisschool in Belgie. Dit betekent dat we lesgeven aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (kleuterschool én lagere school). In de afgelopen 15 jaar zijn we uitgegroeid tot een basisschool met een kleine honderd leerlingen.
 
Vlaanderen telt momenteel 8 scholen met de Bijbel. Onze school is ruim 15 jaar geleden ontstaan als een afdeling van de school met de Bijbel te Genk.

Wat wij vragen

Jouw professioneel profiel
  • Je hebt een vereist bekwaamheidsbewijs (= basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid);  
  • Je bent onderlegd in het lesgeven. Je hebt de nodige pedagogischdidactische ervaring en bent vertrouwd met het onderwijslandschap. Als je nog niet de opleiding “professionalisering van schoolleiders” hebt gevolgd, dan ben je bereid om deze tijdens de eerstvolgende jaren te volgen;  
  • Je bent overtuigd christen die de Bijbelse waarden en normen wil leren kennen, toepassen en doorgeven aan anderen. Je bent in staat om op basis van jouw levenservaring, beroepservaring en kennis een christelijk leef-en werkklimaat te realiseren op basis van het Pedagogisch Project;  
  • Je beschikt over strategische competenties; durft keuzes maken, visie ontwikkelen en deze te communiceren en als richtlijn te gebruiken; 
  • Je beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap: leerkrachten begeleiden en stimuleren tot persoonlijke verantwoordelijkheid;  
  • Je kunt goed organiseren, plannen en delegeren; 
  • Je bent goed op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen en het team te motiveren om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken;  
  • Je bezit ondernemerschap, je kunt goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaalvaardig;  
  • Je bent bereid te reflecteren over je eigen aandeel. Je vindt kwaliteitsvol bezig zijn een continu aandachtspunt;   
  • Je bent bereid tot samenwerking met collega directeurs en medewerkers van de scholengemeenschap. 

Wat wij bieden

Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een ‘Directeur Basisonderwijs’ binnen de Vlaamse Gemeenschap. Voor verdere inlichtingen kun je terecht bij dhr. David Van Deun van het schoolbestuur via informatiebutton of telefoon (0032 475 479 543).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel