Vacature

Adjunct-directeur (schoolleider)

ca 40 uur (1,00 fte)

Greijdanus - bovenbouw TL - Zwolle

Werkzaamheden

We zijn op zoek naar een nieuwe leider die per 1 augustus 2021 (of eerder indien mogelijk) de rol van adjunct-directeur van de bovenbouw TL op zich kan nemen.

Sinds oktober 2018 heeft Greijdanus een eigen keurmerk: GO. Go is het resultaat van een jarenlang proces waarbij de christelijke identiteit op verschillende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van de gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren. Dit proces, wat zich blijvend doorontwikkelt, vraagt om sterk schoolleiderschap. 

Je geeft hiërarchisch leiding aan een team van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Taken die daarin naar voren komen, zijn:

 • Het bewaken en bevorderen van de identiteit van Greijdanus;
 • Het zorgen voor de ontwikkeling van het onderwijs en het beleid;
 • Het toezien op de totstandkoming van werkplannen en programma’s en de afstemming hierover;
 • Het uitvoeren van personeelszorg en -beleid;
 • Het implementeren van het kwaliteitssysteem en het uitvoeren van de kwaliteitscyclus;
 • Het vertegenwoordigen van de vestiging en het behartigen van de belangen van de vestiging;
 • Het zoeken van samenwerking met externe partners.

Je maakt deel uit van het managementteam van de vestiging. Vanuit die rol

 • lever je je inhoudelijke bijdragen aan visie- en strategische beleidsontwikkeling van de vestiging;
 • adviseer je de vestigingsdirecteur over vernieuwing van het onderwijsbeleid en over algemene beleidszaken;
 • neem je deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de vestiging;
 • stuur je projecten en activiteiten aan.

Wat wij vragen

Als adjunct-directeur weet je vanuit de visie van Greijdanus de vertaling te maken naar een gezamenlijk gedragen visie in het team. Vanuit deze visie ontstaat de drive tot werken en leren. Thema’s die de komende jaren steeds meer een plek krijgen zijn: vorming, persoonlijk onderwijs, verantwoordelijkheid van de jongere, werken vanuit leerdoelen en formatief evalueren. Daarin is continuïteit binnen de opleidingen en herkenbaarheid tussen de opleidingen een speerpunt.

We zijn daarom op zoek naar iemand die: 

 • hart heeft voor en affiniteit heeft met jongeren, en de afdeling TL bovenbouw met passie kan vertegenwoordigen;
 • te typeren is als empathisch, geïnteresseerd, betrokken;
 • in staat is om de GO-visie inspirerend en concreet, samen met het team, te vertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • het team en de individuele medewerkers vanuit vertrouwen weet te stimuleren tot verdere ontwikkeling, groei en probleemoplossend vermogen met het oog op de stap naar GO-onderwijs, waarbij je een gezamenlijke mindset creëert en verschillen tussen medewerkers waardeert en elkaar daarmee weet te versterken;
 • in staat is om samenhang te creëren in processen, te verbinden en richting te geven;
 • daadkrachtig is, zowel in overleggen als op de werkvloer;
 • ruimte geeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar hierop ook aanspreekt en weet te sturen en in te grijpen waar nodig;
 • in staat is om externe ontwikkelingen te implementeren, bijvoorbeeld waar het gaat om de Nieuwe Leerweg;
 • aantoonbare ervaring heeft in de functie of rol als leider;
 • bij voorkeur ook ervaring heeft met de organisatie rond examens.

Voor deze functie wordt een opleiding op het gebied van management (niveau master) verwacht. Wanneer deze master nog niet is afgerond, worden er afspraken gemaakt over studie. Gezien de samenstelling van het managementteam gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke leider.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een goed inwerkprogramma;
 • Een hardwerkend team met een prettige onderlinge sfeer;
 • Volop mogelijkheden om mee te denken over en te werken aan onderwijsvernieuwing;
 • Inschaling in schaal 12 OOP van de CAO VO;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel