Vacature

Directeur

32-40 uur (0,8-1,0 wtf)

TrEf onderwijs - KC CBS De Heidevlinder - Zuidwolde (Drenthe)

Werkzaamheden

Voor kindcentrum CBS De Heidevlinder is Tref Onderwijs in verband met pensionering van de huidige directeur op zoek naar een enthousiaste, inspirerende directeur (m/v).

Ons Kindcentrum, met ongeveer 150 kinderen in de kinder- en buitenschoolse opvang, 270 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en ongeveer 30 medewerkers, is gelegen in Zuidwolde(Drenthe). KC cbs De Heidevlinder is een organisatie in beweging én in ontwikkeling. We spreken binnen onze organisatie over groei, partnerschap en talenten!
 
KC cbs De Heidevlinder biedt een totaalpakket voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. PlusKinderopvang verzorgt hierin kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. In onze organisatie zijn onderwijs, opvang en  peuterspeelzaal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 
Dit zorgt voor een doorgaande lijn die van belang is voor de optimale ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen op KC cbs De Heidevlinder worden gestimuleerd zich in brede zin te ontwikkelen. Naast vorming en onderwijs is het belangrijk dat onze leerlingen hun muzikale, beeldende en andere talenten ontwikkelen.
 
We staan voor onze christelijke identiteit en geloven dat deze visie op leven en leren van waarde voor onze kinderen is en dat je mag zijn/worden wie je bent.

Wat wij vragen

Wij zoeken een directeur die
 • ons richting geeft, waarbij je verbindend te werk gaat;
 • ons inspireert om invulling te geven aan een verstevigde samenwerking;
 • in staat is open en transparant te communiceren;
 • werkt vanuit een planmatige aanpak;
 • een helikopterview heeft om thema’s te bewaken en blijft aansluiten bij gezamenlijke doelstellingen met bijbehorende relevante ontwikkelingen;
 • onze talenten benut en out-of-the-box kan denken;
 • het partnerschap met onze ouders waardeert en onderhoudt;
 • betrokken wil zijn bij Zuidwolde en de omgeving;
 • vanuit een christelijke levensovertuiging team en kinderen weet te inspireren en van hieruit een actieve bijdrage kan leveren aan inhoud, visie en identiteit van de school;
 • ervaring en affiniteit heeft met het leiding geven aan een middelgrote organisatie;
 • op constructieve wijze deelneemt aan het directieberaad binnen TrEf;
 • de opleiding schoolleider p.o./directeur primair onderwijs heeft gevolgd of bereid is die te volgen.

Wat wij bieden

 • een prachtige omgeving met een prettige, open werksfeer;
 • een betrokken, enthousiast, professioneel en gemotiveerd team;
 • een goed georganiseerde ondersteuningsstructuur;
 • een prettige samenwerking binnen het directieberaad;
 • een ambitieuze organisatie en ondersteuning vanuit de bestuurder;
 • een salariëring in schaal D12.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel