Vacature

Docenten Wiskunde bovenbouw havo/vwo

16 uur tot fulltime uur (in totaal 1,5 wtf)

9-23 lesuren

Greijdanus - bovenbouw hv/vwo - Zwolle

Werkzaamheden

Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2021-2022 ontstaan er op de vestiging Zwolle binnen de bovenbouw van havo en vwo vacatures voor twee (ervaren) eerstegraads docenten Wiskunde. Een deel van deze vacatureruimte is waarschijnlijk structureel en biedt daarmee uitzicht op een vast dienstverband. Hert tijdelijke deel betreft de periode van de start van het schoolseizoen tot de kerstvakantie.

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het overdragen van kennis/expertise en vaardigheden aan complexe groepen, waarbij je uiteenlopende gedragsscenario’s toepast;
 • Het hanteren van een breed scala aan didactische werkvormen en leeractiviteiten;
 • Het inbrengen van kennis op pedagogisch/didactisch gebied bij het (in teamverband) verzorgen (en ontwikkelen) van het onderwijs;
 • Het creëren van een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • Het stimuleren van leerlingen om zelfstandig te (leren) leren;
 • Het verzorgen van passend onderwijs en aanreiken van uitdagende opdrachten/lesstof aansluitend op de leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag;
 • Het helpen van leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en het stimuleren van hen om de beoogde doelstellingen te bereiken;
 • Het signaleren en onderkennen van complexe leer- en gedragsproblemen van leerlingen;
 • Het begeleiden en motiveren van leerlingen in geval van complexe problemen en het onderhouden van contacten hierover met ouders;
 • Je op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op pedagogisch en/of didactisch terrein, en deze vertalen deze naar vernieuwingen en verbeteringen van onderwijs(onderdelen) en toetsen;
 • Het bijdragen aan het (in teamverband) ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een deelgebied van het onderwijs.

Wat wij vragen

Voor de vereisten van de functie maken we onderscheid in het deel wat tijdelijk van aard is, en het deel wat uitzicht op een vast dienstverband biedt. Voor dit laatste deel liggen de werkzaamheden op LC-niveau, zoals bovenstaand beschreven. Voor het tijdelijke deel vragen we minimaal dat je studerend bent voor het eerstegraads gebied, en mag de werkervaring in het eerstegraadsgebied beperkter zijn. Deze werkzaamheden liggen in dat geval op LB-niveau.

Voor de LC-functie vragen we het volgende:

 • Je bent in het bezit van een 1e graads bevoegdheid Wiskunde;
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring in het eerstegraadsgebied;
 • Je geeft inspirerend les en je weet een uitdagende leeromgeving te bieden voor iedere leerling, ook in complexe groepen;
 • Je bent een expert op pedagogisch en didactisch terrein, en bent daarin een voorbeeld voor collega’s;
 • Je bent in het bezit van brede of gespecialiseerde vakinhoudelijke kennis;
 • Je bent in staat om het onderwijs (vakinhoudelijk) te ontwikkelen in samenhang met andere vakgebieden en/of leerjaren;
 • Je bent in staat om minder ervaren docenten te begeleiden;
 • Je bent in staat om jouw christelijke identiteit en de identiteit van de school te verweven in je lesgeven en omgang met leerlingen, collega’s en ouders. Dit doe je in de vorm van rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon [link naar identiteitsdocument];
 • Je deelt je kennis met leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding;
 • Je bent open over je eigen leerproces;

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een enthousiast team;
 • Een school die volop in beweging is op het gebied van onderwijsvernieuwingen en je veel ruimte geeft om hierin mee te denken en te ontwikkelen;
 • Een school waarin je wordt uitgedaagd en ondersteund om de identiteit vorm te geven in jouw dagelijks functioneren;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO.
 • De functie is op grond van de werkzaamheden ingedeeld in schaal LC en/of LB (zie boven). Kandidaten voor de LC-functie dienen te voldoen aan de functie-eisen die Greijdanus heeft vastgesteld voor LC.
 • Wanneer je deze functie ambieert, maar je bent nu ingedeeld in LD, dan nodigen we je toch uit om te solliciteren. We kunnen dan bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel