Vacature

Adjunct-directeur bovenbouw vwo

40 uur (fulltime)

Greijdanus - bovenbouw vwo - Zwolle

Werkzaamheden

We zijn op zoek naar een nieuwe leider die per 1 augustus 2021 de rol van adjunct-directeur van de bovenbouw vwo op zich kan nemen.

Sinds oktober 2018 heeft Greijdanus een eigen keurmerk: GO. Go is het resultaat van een jarenlang proces waarbij de christelijke identiteit op verschillende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van de gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren. Dit proces, wat zich blijvend doorontwikkelt, vraagt om sterk schoolleiderschap.

Als adjunct-directeur weet je vanuit de visie van Greijdanus de vertaling te maken naar een gezamenlijk gedragen visie in het team. Vanuit deze visie ontstaat de drive tot werken en (een dieper) leren. Thema’s die de komende jaren steeds meer een plek krijgen zijn: vorming, persoonlijk onderwijs, verantwoordelijkheid van- en regievoering door de jongere, formatief toetsen, doorgaande leerlijn onderbouw-bovenbouw. Je geeft in dit kader o.a. sturing aan een mentoraatsprogramma dat onderwijsvernieuwing en vorming instrueert, continueert en borgt.

Je stelt zelfstandigheid/verantwoordelijkheid en kwaliteit van professionals én leerlingen centraal en (laat) deze verder ontwikkelen. Je werkt nauw samen met zowel vwo onderbouw als havo bovenbouw.

Bijdrage aan beleid van de vestiging

 • je levert als lid van het management van de vestiging inhoudelijke bijdragen aan visie- en strategische beleidsontwikkeling van de vestiging;
 • je adviseert de vestigingsdirecteur over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • je adviseert de vestigingsdirecteur over algemene beleidszaken zoals financiën, beheer & onderhoud, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, ICT en communicatie;
 • je stuurt projecten en activiteiten aan.

Leidinggeven aan een deel van de vestiging

 • je geeft hiërarchisch leiding aan een team van docenten en eventueel ondersteunend personeel;
 • je bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van Greijdanus in de vestiging;
 • je voert personeelszorg/beleid uit;
 • je behartigt mede de belangen van de vestiging en vertegenwoordigt de vestiging;
 • je initieert samenwerking met (onderwijs)instellingen, samenwerkingsverbanden, opleiding en bedrijven.

Uitvoering van het (onderwijskundig) beleid

 • je stelt op basis van in- en externe ontwikkelingen en kaders van de vestiging, delen van de onderwijsprogrammering, het meerjarenbeleidsplan voor de vestiging en het schoolplan op en stuurt de uitvoering aan;
 • je ziet toe op de totstandkoming van werkplannen en programma’s en de afstemming hierover;
 • je zorgt voor de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en van beleid;
 • je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de vestiging;
 • je implementeert het kwaliteitssysteem en stuurt de uitvoering van de kwaliteitscyclus aan.

Wat wij vragen

We zijn op zoek naar een leider die:

 • hart heeft voor jongeren, de bovenbouw vwo met passie kan vertegenwoordigen en deze afdeling een eigen gezicht geeft;
 • aantoonbare ervaring heeft in de functie of rol als leider, bij voorkeur binnen het eerstegraads gebied;
 • affiniteit met wetenschappelijk onderwijs;
 • visie heeft op onderwijs en jongeren die aansluit op de visie en missie van Greijdanus. Daarbij sta je met beide benen op de grond (realist);
 • in staat is om deze visie inspirerend en concreet, samen met het team, te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hierbij weet je een gezamenlijke mindset te creëren, waarbij je verschillen tussen medewerkers waardeert en verbindt;
 • over ervaring en vaardigheden beschikt om veranderingen goed te (bege)leiden;
 • daadkrachtig is, zowel in overleggen als op de werkvloer;
 • ruimte geeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar hierop ook aanspreekt en weet te sturen en in te grijpen waar nodig.
 • te typeren is als empathisch, geïnteresseerd, betrokken;
 • in staat is om samenhang te creëren in (onderwijs)processen, te verbinden en richting te geven;
 • het team en de individuele medewerkers vanuit vertrouwen weet te stimuleren tot ontwikkeling, groei en probleemoplossend vermogen, waarbij steeds de verbinding wordt gelegd met de visie;
 • in staat is om de geïnitieerde onderwijskundige richting door te ontwikkelen;
 • over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt, die de samenwerking stimuleren en besluiten helder weet over te brengen;
 • op het gebied van identiteit een voorbeeldrol weet te vervullen;
 • bij voorkeur ervaring heeft met de organisatie rond examens.

Voor deze functie wordt een opleiding op het gebied van management (niveau master) verwacht. Wanneer deze master nog niet is afgerond, worden er afspraken gemaakt over studie.

Gezien de samenstelling van het managementteam gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke leider.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een groeiende school- en leefgemeenschap, met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een hardwerkend team met een prettige onderlinge sfeer;
 • Volop mogelijkheden om mee te denken over en te werken aan onderwijsvernieuwing;
 • Inschaling in schaal 12 OOP van de CAO VO;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel