Vacature

Locatiedirecteur

20 uur (0,5 fte)

Florion - Op de Hoeksteen - Hasselt (NL, Ov)

Werkzaamheden

Voor basisschool Op de Hoeksteen in Hasselt zoeken wij per 1 augustus 2021 een locatiedirecteur. Op de Hoeksteen is een school voor geloofwaardig onderwijs waar de liefde van Jezus centraal staat. De slogan van de school is: ‘Bouwen aan de toekomst’. Dit doen we aan de hand van de drie kernwaarden; Samen, Open en Liefde.
 
In ons onderwijs dragen we bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen die wij zien als unieke kinderen van God met hun eigen talenten. Dit doen we door in samenhang met ouders en collega’s te bouwen aan de toekomst van de leerlingen en de school.
 
Op de Hoeksteen is een school met ruim 100 leerlingen en heeft een prettig en open schoolgebouw. De komende jaren richten wij ons op het verder ontwikkelen van het thematisch werken op de middagen, daarvoor gebruiken we IPC.
 
Voor ons onderwijs in de basisvakken gebruiken we eigentijdse methodes. Het komende jaar gaan we de taallessen vormgeven binnen het thema, als uitgangspunt gebruiken we hierbij de leerlijnen. Een derde speerpunt is talentontwikkeling. 
 
Het team van Op de Hoeksteen kenmerkt zich door:
 • onderling vertrouwen;
 • professioneel handelen;
 • leren van en met elkaar;
 • open staan voor ontwikkeling;
 • verantwoordelijkheid nemen;
 • initiatieven tonen.

Wat wij vragen

Het team wordt versterkt door een leidinggevende die:

 • aansluit bij de huidige schoolontwikkeling en deze wil uitdragen;
 • werkt vanuit de visie en kernwaarden van de school;
 • het team in het proces begeleidt (het grote geheel ziet);
 • de individuele teamleden in hun kracht zet;
 • verbindend leiding geeft;
 • samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid en competenties;
 • coachend leiding geeft en samenwerken stimuleert.

Wat wij bieden

 • Op de Hoeksteen maakt deel uit van Florion. Scholen van Florion zijn scholen die leven en werken vanuit de Bijbel en een bewust en toegewijd christelijk karakter hebben. We vragen van onze medewerkers dat ze zelf ook toegewijde christenen zijn en zich herkennen in centrale waarden van de gereformeerde traditie. In ons identiteitsdocument is de christelijke identiteit van Florion omschreven. Bij aanvaarding van de benoeming ondertekent elk personeelslid de medewerkersverklaring, waarin we vragen of je je kunt en wilt verbinden met deze identiteit.
 • De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet.
 • Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao PO

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel