Vacature

Leerkracht groep 3/4

(0,4250 tot 0,5000 wtf)

Scholengroep Hannah - GBS Domino - Den Ham

Werkzaamheden

Voor Domino zoeken wij een leerkracht voor splitsing groep 3/4 met een wtf van 0,4250 tot 0,5000. Domino is een kleinschalige gereformeerde basisschool in Den Ham. Onderdeel van de brede school De Zuidmaten.  De school kent een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

In eerste instantie geldt een tijdelijk benoeming, op basis van NPO-gelden.

De scholen van Scholengroep Hannah willen oefenplaatsen voor het Koninkrijk zijn. We willen onze leerlingen leren om leerling van Jezus Christus te zijn. Onze scholen zijn op weg om professionele leergemeenschappen te worden. 
 
Wij investeren optimaal in het leren in de school en er wordt ruimte geboden voor professionalisering middels een studie. Scholengroep Hannah streeft voortdurend naar een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We investeren in scholing van leerkrachten, intern begeleiders en locatiedirecteuren. Daarnaast benutten we de inzet van externe organisaties voor onderzoek.
 
Als schoolbestuur hebben we ons ‘realistisch inclusief onderwijs’ ten doel gesteld. De scholen van Scholengroep Hannah hebben daarom de beschikking over een royaal budget om deze vorm van onderwijs op een goede manier te organiseren op de scholen. De inzet van deze middelen en gevolgen daarvan voor de individuele leerlingen worden nauwlettend gevolgd.

Wat wij vragen

Binnen Scholengroep Hannah zoeken we leerkrachten die samen in de teams verder werken aan dat wat volop in ontwikkeling is op onze locaties.
Hiervoor vinden we het belangrijk dat je
  • een bevlogen christen bent en het identiteitsdocument van Scholengroep Hannah kunt onderschrijven;
  • hart hebt voor kinderen en onderwijs;
  • de kwaliteiten van de kinderen wilt benutten en benoemen;
  • gericht bent op inspireren en samenwerken;
  • een onderzoekende houding hebt;
  • toegankelijk bent in contact met ouders en het team.

Wat wij bieden

  • De NPO-gelden zijn in principe voor 2 jaar, waarbij het goed mogelijk is dat er gedurende deze twee jaar contracten omgezet kunnen worden naar vast.
  • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO.
Daarnaast zijn wij op zoek naar leerkrachten, onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners die ons in het kader van NPO-gelden incidenteel of op basis van vervanging de komende twee jaren kunnen ondersteunen in ons werk. Zie hiervoor onze andere vacature.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel