Vacature

Leerkracht groep 6

(0,775 fte)

EKC De Olijfboom - middenbouw - Deventer

Werkzaamheden

Wegens het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een nieuwe leerkracht voor vier dagen in de week. Ook kandidaten die twee of drie dagen willen werken, worden van harte uitgenodigd te reageren.
 
De schooldagen op EKC De Olijfboom zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 – 15.00 uur en woensdag en vrijdag van 8.45 – 12.30 uur. Het betreft een tijdelijke benoeming tot en met 15 juli 2022, met de mogelijkheid op langdurige tijdelijke vervangingen daarna.
 
In ons Evangelisch Kindcentrum bieden we kinderen van 0-12 jaar een doorgaande ontwikkelingslijn. Op onze school werken we thematisch, bij de kleuters ontwikkelingsgericht, stimuleren we het onderzoekend leren en de talenten van de kinderen. Vanaf 1 augustus 2021 sluiten wij ons aan bij het bestuur van De Passie, Stichting voor Evangelisch en Bijbelgetrouw onderwijs.

Wat wij vragen

Wij zoeken collega’s die
  • een passie hebben voor God, kinderen en werken binnen het onderwijs;
  • een open houding hebben en lerende professionals zijn;
  • flexibel kunnen denken en handelen;
  • teamspelers zijn en goed kunnen samenwerken met collega’s en ouders. 
 
Wij gaan graag met jou in gesprek als je
  • een levende relatie hebt met Jezus Christus en actief christen bent in een kerkelijke gemeente;
  • Gods Woord wil kennen en bekend maken en zelf wil leven en werken vanuit dit Woord.

Wat wij bieden

  • een enthousiast team, professionele en persoonlijke cultuur en zeer betrokken ouders;
  • een positief opbouwende werkomgeving; 
  • salariëring volgens CAO primair onderwijs.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel