Vacature

Directeur

(0,7-0,9 fte)

NoorderBasis - De Princenhof - Leeuwarden

Werkzaamheden

We zoeken voor onze school De Princenhof een betrokken directeur die een wam hart heeft voor kinderen. Dit uit zich door een open en toegankelijke houding richting kinderen, ouders en medewerkers en goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast is hij/zij in staat te opereren in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen en zoekt hij/zij de verbinding.
 
De Princenhof is een school in de wijk Nijlân. Onze identiteit komt tot uiting doordat we invulling geven aan de volgende kernwaarden: Samen, Veilig, Uniek, Vooruitstrevend en Geliefd. We laten deze waarden terugkomen in alle leerstofgebieden en bij alle vakken, maar ook bijvoorbeeld bij de dagopeningen, bij het gebed en bij de vieringen van Christelijke feestdagen.
 
Dit profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een nieuwe directeur is opgesteld na overleg met het team, de MR (Medezeggensschapsraad) en de AR (Afdelingsraad).
 
Onderwijs
Voor De Princenhof is het van belang dat er een directeur wordt benoemd die, samen met het team, vorm en inhoud geeft aan hoogwaardige kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit en dit weet te vertalen naar goede eindopbrengsten. Het team draagt deze ambitie en wil deze verder ontwikkelen. Het is dus van belang dat de nieuwe directeur een visie heeft of ontwikkelt waarin genoemde doelen een belangrijke plek hebben. Bovendien verwachten we dat hij/zij de daadkracht heeft om op grond van deze visie het onderwijs voor de toekomst vorm te geven.
 
Leidinggeven aan medewerkers
Het onderwijsteam heeft de ambitie en de wil om de school naar een hoger plan te tillen. Ook  wil het team graag (mede) verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die gemaakt worden op versterking van de kwaliteit, het peilen en creëren van draagvlak is belangrijk. De directeur is hierbij een stabiele factor, heeft een duidelijke en uitnodigende stijl van communiceren en is in staat tot situationeel leiderschap. De directeur werkt aan een professioneel klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen. Hierbij is het van belang een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen te realiseren.

Wat wij vragen

Wie zoeken wij: 
 • Iemand die een klimaat schept waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Een directeur die voortbouwt op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en met visie nieuwe input geeft;
 • Een directeur die lid is van een kerk waar de bijbel als woord van God de grondslag is, die ons identiteitsdocument onderschrijft en die de liefde van God uitstraalt naar de mensen om hem/haar heen;
 • Iemand die helder communiceert en effectief kan vergaderen;
 • Een leider die goed kan samenwerken met het team, de IB-er, de AR en de MR;
 • Een directeur die effectief werkt aan uitstraling, werving en pr van de school;
 • Een directeur die benaderbaar en aanspreekbaar is en die de tijd neemt om te luisteren;
 • Een directeur die vanuit visie duidelijkheid, overzicht en structuur kan bieden;
 • Een directeur die met het team planmatig kan werken aan de verbetering van het onderwijs en daarin keuzes durft te maken.

Wat wij bieden

 • Een enthousiast en betrokken team met veel verschillende kwaliteiten;
 • Een school met een veilig en uitnodigend klimaat;
 • Een actieve betrokken groep ouders;
 • Een meelevende en opbouwende AR en MR;
 • Goede arbeidsvoorwaarden met veel ruimte voor eigen ontwikkeling;
 • Een team collega-directeuren dat elkaar door intensieve samenwerking versterkt;
 • Een prachtig nieuw schoolgebouw;
 • De mogelijkheid tot het volgen van de schoolleiders opleiding.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel