Vacature

Leerkracht met ICT-specialisatie

(0,425-1,0 wtf)

PCPO Rijssen - bovenschools - Rijssen

Werkzaamheden

Het bestuur van PCPO Rijssen zoekt met ingang van schooljaar 2021-2022 een leerkracht met specialisme bovenschools-ICT. De omvang voor deze vacature is  0,425 – 1,0 wtf, de functieschaal L11. 

Welke taken horen er bij de specialist bovenschools ICT?
 • Voorbereiden en voorzitten van de ict-commissieoverleggen;
 • (Mede) opstellen van beleids- of adviesnotities ten behoeve van het directieoverleg;
 • Vertegenwoordigen van de vereniging in het ict-beheeroverleg met externen;
 • Eerste aanspreekpunt voor ict-zaken op bovenschools niveau;
 • Adviseren in (strategisch) ict-beleid op verenigingsniveau en de uitvoering hiervan verzorgen en coördineren;
 • Desgevraagd adviseren en begeleiden van scholen bij het opstellen en uitvoeren van ict-beleid op schoolniveau;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van directies en onderwijskundig ict’ers bij ict-vraagstukken binnen de school en op bovenschools niveau;
 • Bovenschoolse ict-(project)plannen uitvoeren en hierover rapporteren aan directies;
 • Onderhouden contacten met leveranciers op tactisch en strategisch niveau, op het gebied van contractmanagement en productontwikkelingen;
 • Organiseert kennisontwikkeling op het gebied van ict-ontwikkelingen binnen het onderwijs en onderhoudt hiertoe een netwerk;
 • Organiseert bovenschoolse scholing en kennisdeling in samenwerking met de onderwijskundig ict’ers en de directeur-bestuurder en het DO;
 • Begeleiden bij en adviseren t.a.v. de inkoop van hardware en infrastructurele voorzieningen voor de scholen en het stafbureau;
 • Adviseren scholen en stafbureau bij de inkoop van (educatieve) software.

Wat wij vragen

 • Je bent een verbinder en ziet ICT als middel om de onderwijskwaliteit te verhogen.
 • Je hebt ICT als doel ten aanzien van beheer en infrastructuur. 
 • Naast deze functie voor 8 uur per week ben je een leerkracht die de leerling ziet, met passie lesgeeft en van betekenis wil zijn in het onderwijs!

PCPO Rijssen heeft ruim 1800 leerlingen en meer dan 200 personeelsleden, verdeeld over 6 basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs. Onze bron is de Bijbel als Woord van God, als grondslag en richtsnoer voor ons leven.Wij willen werken vanuit een identiteit die beleefd en gedeeld wordt. Van personeelsleden verwachten we daarom dat zij een persoonlijke relatie hebben met God door het volbrachte werk van Jezus.

Wat wij bieden

 • Wij bieden je een uitdagende en inspirerende werkomgeving waar je je visie en hart voor ICT kwijt kunt. 
 • Daarnaast werk je niet alleen, maar samen met je ICT-collega’s van de scholen en het directieteam.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, inschaling in functieschaal L11.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel