Vacature

Leerkracht groep 8

40 uur (1,0 fte)

LOGOS - CBS Klim Op - Leerdam

Werkzaamheden

CBS Klim Op is een moderne, kleinschalige christelijke basisschool in Leerdam. Een fijne, veilige school midden in de maatschappij. Onze 135  kinderen komen vooral uit Leerdam-West, de Molukse wijk en Broekgraaf.

Het betrokken team is heel ervaren. Het biedt een degelijke, duidelijke structuur, wat zorgt voor rust en sociale veiligheid. We spelen in op de talenten en behoeften van elke leerling en ‘halen eruit wat erin zit’. 

Er is een vacature in groep 8. Van de leerkracht verwachten wij dat hij/zij de kinderen didactisch en sociaal emotioneel biedt wat ze nodig hebben. Daarnaast willen we kinderen hun eigen talenten laten ontdekken.

Wat wij vragen

Wij zoeken een leerkracht die:

  • uit overtuiging kiest voor Protestants Christelijk onderwijs;
  • uitdaging ziet in het zoeken naar het beste voor ieder kind;
  • geniet van het werken met kinderen;
  • sterke pedagogische en didactische kwaliteiten op kindniveau heeft;
  • kan samenwerken in een team met leerkrachten en onderwijsassistenten;
  • wil werken op een school die een afspiegeling van de samenleving is.

Wat wij bieden

LOGOS biedt sterk, toekomstgericht christelijk onderwijs met 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorgdragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 

LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de stichting wordt hun aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven leren. 

De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken voor het professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas. 

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel