Vacature

Directeur

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

PCPO Barendrecht & Ridderkerk - CBS Groen van Prinsterer - Barendrecht

Werkzaamheden

“De Groen” staat al generaties goed bekend in Barendrecht én is een lerende organisatie. Als directeur ga je aan de slag met de ambitie om een professionelere leer- en werkomgeving te vormen, vanuit de onderwijsinhoud. De afgelopen periode is hiervoor een stevig fundament gelegd door het herzien van de organisatiestructuur en formuleren van een visie. Vanuit de missie ‘Groeien doe je op de Groen’ bereidt het team de leerlingen voor op de toekomst van morgen door goed onderwijs te verzorgen, gericht op zowel cognitieve als creatieve en sociale vaardigheden.
 
Sinds schooljaar 2020/2021 wordt gewerkt met een MT bestaande uit de (interim) directeur en de teamleider die nauw samenwerken met twee IB-ers en met de bouwcoördinatoren. Ook is er meer aandacht voor de inzet van specialisten in specifieke vakgebieden en worden verantwoordelijkheden laag in de organisatie gelegd.
 
Jouw specifieke bijdrage voor de komende jaren:
 • De ingezette ontwikkelingen samenbrengen in één plan met concrete en haalbare doelen.
 • Werken aan één zichtbare doorgaande lijn voor beide locaties.
 • Je team de ruimte en het vertrouwen geven om hun talenten en professionaliteit in te zetten.
 • Verankeren van de nieuwe (management)structuur en bijbehorende verantwoordelijkheden voor MT, IB, bouwcoördinatoren, specialisten en teamleden.
 • Meedenken over en uitvoering geven aan het nieuw strategisch beleidsplan met de focus op: onderwijsinhoud, kwaliteit, IKC-vorming en een eigentijdse visie op christelijk onderwijs.
 • Jouw ondernemende geest, op samenwerking gerichte houding en communicatieve vaardigheden komen goed van pas om de positie van de school in de wijk te verstevigen, te laten horen en zien waar jullie trots op zijn en ouders en samenwerkingspartners aan jullie te binden. Kortom een veelzijdige functie waar jijzelf groeit, je anderen stimuleert om te groeien en samen uitgroeit tot een unieke school in Barendrecht!

Wat wij vragen

Competenties en vaardigheden
 • Ondernemend: Je streeft naar hoge kwaliteit, weet kansen om te zetten in daadwerkelijke acties, initieert vernieuwende activiteiten en enthousiasmeert anderen.
 • Verbindend: Je weet een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren, waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Je bent helder over wederzijdse verwachtingen, in staat om verschillen te overbruggen en twee locaties te verbinden tot één school.
 • Daadkrachtig en besluitvaardig: Je betrekt belanghebbenden bij de besluitvorming, hakt weloverwogen knopen door wanneer dit nodig is en draagt de besluiten duidelijk uit. Daarbij verlies je de mens en de verschillende (soms tegengestelde) belangen niet uit het oog.
 • Planmatig: Vanuit een eigentijdse visie op onderwijs en leren werk je de visie van de Groen van Prinsterer verder uit in een PDCA cyclus. Je bewaakt het overzicht en bent aanwezig in de groepen om toe te zien op een uniforme implementatie en leerkrachten feedback te geven.
 • Leiderschap: Vanuit gedeeld leiderschap ondersteun je het team in de ontwikkeling naar een professionele leer- en werkgemeenschap. Je bent daarbij duidelijk wanneer nodig en coachend wanneer het kan.
 • Communicatief vaardig: Je bent toegankelijk en benaderbaar, legt makkelijk contact, deelt proactief informatie en bevordert onderlinge transparante communicatie.

Wat wij bieden

 • Een benoeming van 0,8-1,0 fte ingaande 1 januari 2022 of zoveel eerder als mogelijk.
 • Een school van formaat waar leerlingen, ouders en collega’s zich thuis voelen.
 • Groot én gezellig team dat haar kracht kent en wil blijven vernieuwen en ontwikkelen.
 • Veel talent en specialismen in huis om de ambities waar te maken.
 • Kansen om de school sterk te profileren, zoals ontwikkeling van een breed aanbod, uitbreiding locatie Hof van Maxima, een betrokken ouderpopulatie en samenwerking met partners in en rond de school.
 • Een directieberaad dat elkaar inspireert, samen leert en nieuwe initiatieven ontwikkelt.
 • Ruimte om je talenten en kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel