Vacature

Orthopedagoog-generalist

(0,4 fte)

Guido - havo-vwo - Amersfoort

Werkzaamheden

GSG Guido is per direct op zoek naar een orthopedagoog-generalist.

Het werkterrein van de orthopedagoog-generalist bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Kenmerkend is de systemische benadering: individuele situaties worden gerelateerd aan grotere systemen: klas, school, omgeving. De orthopedagoog-generalist is een belangrijke schakel tussen onderwijs - zorg en school - omgeving. Het werk strekt zich uit over de volle breedte van preventie en signalering tot diagnostiek, kortdurende begeleiding en verwijzing. De orthopedagoog-generalist maakt deel uit van het ondersteuningsteam waar leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, specialistisch leerkracht (RT) en een basis-orthopedagoog deel vanuit maken.

Werkzaamheden

Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek

 • Analyseert gegevens van ketenpartners/werkveldprofessionals/externe instanties, na toestemming van belanghebbenden en adviseert over individuele aanpak.
 • Observeert leerlingen, individueel en in groepsverband, verricht licht diagnostisch onderzoek en analyseert resultaten gericht op advies en begeleiding.
 • Stelt in complexe situaties een handelingsplan op voor begeleiding.
 • Adviseert betrokkenen (o.a. docenten, ondersteuningsteam, ouders/verzorgers) over de aanpak van een specifieke leerling of groepsgerichte aanpak.
 • Draagt zorg voor verslaglegging, dossiervorming, deskundigheidsonderbouwing en informatievoorziening.

Professionalisering

 • Signaleert en onderzoekt ondersteuningsbehoeften bij medewerkers inzake leerlingenzorg/ondersteuning, adviseert hierover en adviseert over professionalisering.
 • Observeert, op verzoek, docenten/mentoren in de klas of bij individuele gesprekken, biedt op coachende wijze begeleiding en geeft handelingsgerichte adviezen over leerlingen in de klas.
 • Begeleidt docenten en mentoren bij de uitvoering van de leerlingenzorg/ondersteuning.
 • Geeft voorlichting aan teams over zorg/ondersteuning, specifieke situaties en thema's etc.

Beleidsontwikkeling leerlingenzorg/ondersteuning

 • Brengt het eigen specialisme in brede werk- en projectgroepen.
 • Signaleert interventiebehoeftes op specifieke thema's en neemt initiatief voor inzet en adviseert over bewezen effectieve interventies.

Wat wij vragen

Kennis en vaardigheden

 • Master psychologie of pedagogische wetenschappen met diagnostiekaantekening en basisregistratie bij het NIP of NVO (vijfjaarlijkse herregistratie). Bij voorkeur een postmasteropleiding tot Schoolpsycholoog of registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP of Orthopedagoog-Generalist bij het NVO.
 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen) op het vakgebied via een passende opleiding.
 • Kennis van de doelgroep, gedragspatronen en -stoornissen en de vertaling daarvan naar de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerling.
 • Vaardigheid in het analyseren van (complexe) situaties en problemen, in het begeleiden van leerlingen / ouders / docenten.
 • Houding waarin je je doorlopend blijft professionaliseren (door middel van intervisie / scholing en/of supervisie).
 • Sterke interpersoonlijke vaardigheden (communicatie, samenwerken, assertiviteit, flexibiliteit).

Wat wij bieden

 • Een dynamische, innovatieve en bevlogen werkomgeving.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO.
 • Een laptop van school, of aantrekkelijke mogelijkheden om met een eigen device te werken;
 • Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding/registraties en ervaring.
 • De mogelijkheid voor medewerkers om zich professioneel te blijven ontwikkelen.
 • Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel