Vacature

Directeur

24 - 28 uur uur (06 - 0,7 fte)

Floreant, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal - CBS Sjaloom - Dalfsen

Werkzaamheden

Kinderen, ouders en team van christelijke basisschool Sjaloom in Dalfsen zijn op zoek naar een betrokken directeur.

De speerpunten van Sjaloom zijn welbevinden en betrokkenheidWe vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen door leerkracht en medeleerlingen.

We kijken naar de belevingswereld van het kind en creëren een rijk leef- en  leerklimaat waarin ieder kind  op alle gebieden wordt uitgedaagd en zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. Wij leren kinderen mede-eigenaar te worden van hun leerproces en hierin eigen initiatieven te nemen.

Sjaloom is een professionele leergemeenschap die als gezamenlijk doel heeft de meest optimale ontwikkeling voor elk kind te realiseren en het kind voor te bereiden op een plaats in de samenleving.

Wat wij vragen

Wij zoeken een directeur die:

 • bewust kiest voor christelijk onderwijs;
 • onderwijs- en directeurservaring heeft;
 • een open, enthousiaste en ondernemende houding heeft naar leerlingen, ouders en team;
 • een teamplayer is en weet wat er leeft in de klassen;
 • samen met het team in staat is om vorm en inhoud te geven aan onderwijsvernieuwingen die passen bij de visie van de school;
 • flexibel is, initiatief toont en overzicht houdt.

Wat wij bieden

Wij bieden een werkplek:

 • op een huiselijke school met ruim 100 leerlingen;
 • in een positief, enthousiast en gedreven team;
 • met ouders die betrokken zijn bij de school;
 • met leerlingen die met plezier naar school gaan en betrokken zijn bij hun eigen leerproces.

Floreant biedt:

 • onderwijs dat in beweging blijft;
 • een goede ontwikkeling van de scholen en de resultaten;
 • sfeervolle scholen en een prettige werkomgeving;
 • enthousiaste en gemotiveerde teams, zowel op school als in het team van directeuren;
 • een benoeming voor onbepaalde tijd;
 • goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform de CAO Primair Onderwijs, directieschaal D12.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel