Vacature

Rector Farel College

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

Meerwegen Scholengroep - Farel College - Amersfoort

Werkzaamheden

Het Farel College is een open, christelijke school in Amersfoort met een mavo-, havo- en vwo-afdeling. Er werken 180 medewerkers die er op gericht zijn om 1.428 leerlingen zichzelf in relatie tot de ander en de wereld te laten ontplooien.
 
Het Farel College is een inclusieve school, die vanuit een heldere visie een consistente koers vaart, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Een en ander is vastgelegd in een Meerjarenbeleidsplan (MJBP) dat van 2018-2022 loopt en met een jaar verlengd wordt. De school is financieel gezond en wordt goed gewaardeerd door ouders, leerlingen en inspectie. Twee van de drie afdelingen hebben het predicaat excellent. Farel College beschikt over twee locaties, waarbij de hoofdlocatie recent verbouwd is. 
 
De huidige rector heeft per 1 oktober 2021 een nieuwe functie aanvaard. De plaatsvervangend rector zal binnen drie jaar met pensioen gaan. Zij hebben in de afgelopen negen jaar waarin zij samenwerken een hele goede, leerling gerichte en inclusieve school, neergezet. Vanuit een stevige, innovatieve, onderwijskundige visie.
 
Om leiding te geven aan de volgende ontwikkelingsfase voor het Farel College zoeken wij een VERBINDENDE RECTOR (minimaal 0,8 fte, standplaats Amersfoort) die samen met het team de huidige koers doorzet, en verankert. Die daarbij de kwaliteit, de leerlingaantallen en excellentie behoudt en de onderwijsvisie gericht op meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij leerlingen, doorvertaalt naar de schoolorganisatie en naar een helder speelveld met meer ruimte en verantwoordelijkheid voor teams en een stevigere positionering en organisatie van de ondersteuning. En hierbij een agenderende, faciliterende en in- en extern verbindende rol vervult.

Wat wij vragen

 • Academisch werk-denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een onderwijsmaster (MEL, MEM, MPM, et cetera);
 • Relevante werkervaring in het leidinggeven op een (VO) school, van enige omvang en complexiteit;
 • Kennis van en ervaring met eigentijds onderwijs/onderwijsvernieuwing;
 • Bekend/ervaring/affiniteit met alle sectoren (mavo/havo/vwo);
 • In- en extern verbindende kwaliteiten;
 • Op een constructieve manier staan voor de belangen van zowel de school als de Meerwegen scholengroep;
 • Goed in verandermanagement, organisatiekunde en leiderschapsontwikkeling;
 • Echt financiën/bedrijfsvoering snappen, waarderen, positioneren en kunnen organiseren;
 • Een koers- en rolvaste persoonlijkheid die vanuit een heldere visie op onderwijs en sturing op een prettige manier kaders en standaarden handhaaft en mensen in positie brengt en houdt en eigenaarschap stimuleert, op basis van ervaring of natuurlijk gezag;
 • Vanuit overtuiging, bottom-up willen en kunnen sturen, de krachten in de organisatie ontsluiten en bundelen en de samenhang bewaken;
 • Een coachende, faciliterende stijl: ruimte en vertrouwen geven, kunnen delegeren, maar ook strak op proces en uitkomsten en verantwoording;
 • Organisatiesensitief zijn, oog en oor hebben voor de belangen en dynamiek binnen en tussen alle geledingen in de school en daarbuiten;
 • Open, inlevend, benaderbaar zijn, goed kunnen luisteren;
 • Voorbeeld en boegbeeld zijn voor de brede, inclusieve identiteit van de school en daar op een doorleefde wijze invulling aan geven;
 • Een uitstekende communicator die ouders, leerlingen en de verschillende doelgroepen mee weet te nemen/te betrekken in de ontwikkelingen/het ontwikkelen van de school;
 • Het belang van inspraak zien en daar actief op sturen;
 • Impact: een positieve eerste indruk op anderen, is zichtbaar, heeft uitstraling en komt geloofwaardig over;
 • Transparant: doet wat hij/zij zegt, zegt wat hij/zij doet; maakt inzichtelijk wat de consequenties zijn van keuzes voor betrokkenen.

Wat wij bieden

Een kans om leiding te geven aan de volgende ontwikkelingsfase van deze excellente school. Een school met een uitstekend pedagogisch klimaat en een prettige werkomgeving met betrokken leerlingen, ouders en uitstekende, bevlogen en betrokken medewerkers. Een kans om met alle betrokkenen de visie door te vertalen en verder te implementeren. En de rust en de balans te realiseren voor zowel onderwijsteams als de ondersteuning om zich in lijn met de visie samen verder te ontwikkelen.
Binnen een bestuurlijke context met een helder speelveld en veel ruimte en uitstekende collega-scholen, waarvan en waarmee veel geleerd kan worden.
 
De functie is ingeschaald in schaal 15, cao VO. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel