Vacature

Lid college van bestuur

(0,6 - 0,8 fte)

PCPO Midden-Brabant - Bestuursbureau - Breda

Werkzaamheden

De functie van lid college van bestuur in een collegiaal bestuur is een nieuwe functie bij PCPO Midden-Brabant. In overleg met de bestuurder heeft de raad van toezicht besloten om een tweede bestuurder te zoeken, gezien de toegenomen omvang van de organisatie, de complexiteit van de omgeving en de intentie van de huidige bestuurder om op termijn minder te gaan werken en vervolgens met pensioen te gaan. Op dat moment neemt de raad van toezicht ook een besluit om verder te gaan met een eenhoofdig of een tweehoofdig college van bestuur.
 
Stichting PCPO Midden-Brabant heeft tien basisscholen, verspreid over zeventien locaties, in zeven gemeenten in de regio Midden-Brabant. Binnen de stichting werken ongeveer 300 personeelsleden die samen onderwijs verzorgen aan ruim 2.400 leerlingen. De scholen hebben een protestants-christelijke identiteit en hanteren de christelijke waarden en normen als uitgangspunt. De belangrijkste kernwaarden van de stichting zijn vertrouwen, verbinden, ondernemerschap en diversiteit.
 
PCPO Midden-Brabant is partner in de Internationale School in Breda (ISB), die primair en voortgezet onderwijs verzorgt in het Engels aan kinderen van 3 tot 18 jaar. De stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen, die kinderen twee tot vier dagdelen per week tijdens reguliere lestijden voorbereidt op de basisschool, valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde raad van toezicht als PCPO Midden-Brabant.

Kijk voor meer informatie, zoals de opdracht voor de komende jaren, in de profielschets.

Wat wij vragen

Ben jij de inspirerende en ondernemende generalist die past in een dynamische omgeving?

  • Deze functie is uitdagend door de diversiteit van de scholen, huisvestingsvraagstukken, de internationale school en het werken met zeven gemeentes. In overleg wordt gekeken naar een verdeling van de gemeentes en het verdelen van portefeuilles of focusgebieden binnen het college van bestuur. Je bent een strateeg en hebt een brede basiskennis als het gaat om onderwijs, jeugdzorg, financiën, HR en politiek.
  • In deze stichting past een communicatief sterk, sfeergevoelig en duidelijk lid college van bestuur. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor iedereen, waar nodig diplomatiek, en je gaat uit van de constructieve dialoog. Anderen inspirerend en stimulerend, op zoek om vanuit gezamenlijkheid kwalitatief en eigentijds onderwijs te kunnen (blijven) vormgeven.
  • Uit de diverse gesprekken die we met verschillende medewerkers en partners van PCPO Midden-Brabant hebben gevoerd, kwam naar voren dat attitude en ambitie boven (bestuurlijke) ervaring gaan. De huidige bestuurder heeft ruime ervaring in zijn functie, waardoor er ruimte is om verder te groeien in je bestuurlijke kwaliteiten. Je bent al wel de sparringpartner op niveau, gedreven om de organisatie en haar medewerkers te versterken.
  • Binnen PCPO Midden-Brabant leeft een open cultuur, met omgang vanuit christelijke waarden en normen. Jij voelt je thuis in een omgeving waarin leiding wordt gegeven op basis van vertrouwen . Je durft het gesprek aan te gaan over hoe het bijzonder onderwijs bijdraagt aan wat de maatschappij van leerlingen vraagt.
  • Je werktijdfactor betreft 0,6-0,8 fte en je krijgt bevlogen en betrokken collega’s in een stichting met een stevige en solide basis. Regionale betrokkenheid en de bereidheid om je in de directe omgeving te vestigen zijn belangrijk.

Wat wij bieden

Het betreft een functie van 0,6-0,8 fte in schaal B4 conform de cao bestuurders PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel