Vacature

Lid Raad van Toezicht

KSE - Raad van Toezicht - Etten-Leur

Werkzaamheden

Per 1 oktober 2021 is één van de leden van de Raad van Toezicht reglementair afgetreden, daarom is de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur op zoek naar een lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden en het beleid is erop gericht dit aantal te handhaven. Gebruikelijk is dat de kandidaten die door de benoemingsadviescommissie worden voorgedragen – voorafgaand aan daadwerkelijke benoeming – een aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht als toehoorder bijwonen. Wanneer die kennismakingsperiode wederzijds als constructief wordt ervaren, vindt pas benoeming plaats.

De KSE is een school voor voortgezet onderwijs met de richtingen mavo, havo, atheneum en gymnasium. De KSE heeft ongeveer 240 medewerkers en ca. 2500 leerlingen.
 
In augustus 2004 is, na een zorgvuldige voorbereidingsperiode, de organieke scheiding van besturen en toezichthouden ingevoerd met de instelling van een Raad van Toezicht (RvT) en een College vanBestuur (CvB). De RvT bestaat uit  maximaal 5 personen en het CvB bestaat op dit moment uit één persoon, tevens rector van de KSE.

Wat wij vragen

Van dit specifieke lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/ zij ervaring heeft binnen het domein onderwijs in een leidinggevende functie, waarbij eveneens HR kennis is opgedaan. Ervaring met het Governance model is een pré. De bereidheid om voorafgaand aan het gesprek een Belbin vragenlijst in te vullen.

Wat wij bieden

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met verschillende interne en externe stakeholders en komen de auditcommissie en remuneratiecommissie van de RvT regelmatig bijeen (afhankelijk of men hier deel van uitmaakt). De leden ontvangen hiervoor een passende jaarlijkse vergoeding.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel