Vacature

Adjunct-directeur onderbouw vmbo

32 uur (0,8 fte)

Greijdanus - VMBO onderbouw - Hardenberg

Werkzaamheden

Met ingang van mei 2022 zijn wij op zoek naar een adjunct-directeur VMBO onderbouw, voor 0,8 fte op onze locatie in Hardenberg.

Enthousiasmerend - Empathisch - Daadkrachtig - Lef – Vernieuwend 

Herken jij je in deze begrippen? En kun jij je persoonlijk verbinden aan onze visie en missie?

Op het Greijdanus geloven wij dat ieder mens uniek is en gaan wij uit van persoonlijk onderwijs. Dat betekent geen individueel onderwijs, maar onderwijs waarbij de leerling zo veel mogelijk wordt uitgedaagd om te groeien. Maar ook onderwijs waar de leerling zichzelf, God en de maatschappij leert kennen (vorming) en tevens (executieve) vaardigheden aanleert om zich voor te bereiden op zijn of haar plaats in de moderne maatschappij.

Om meer maatwerk en niveaudifferentiatie mogelijk te maken is in het huidige schooljaar de transitie gemaakt naar een onder- en bovenbouw VMBO.  De nieuwe visie vertalen naar de praktijk betekent daarmee een cultuuromslag en vergt enthousiast leiderschap én besluitvaardigheid.

Wij zoeken een leider die kan inspireren en tevens structuur en focus aanbrengt op de ingezette koers. Je bent toegankelijk en empathisch, geeft ruimte om te groeien en je kunt je persoonlijk verbinden aan onze (onderwijs)visie en missie.

Werkzaamheden:

Bijdrage leveren aan beleid van de vestiging

 • levert als lid van het management van de vestiging inhoudelijke bijdragen aan visie- en strategische beleidsontwikkeling van de vestiging;
 • adviseert de vestigingsdirecteur over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • adviseert de vestigingsdirecteur over algemene beleidszaken zoals financiën, beheer & onderhoud, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, ICT en communicatie;
 • stuurt projecten en activiteiten aan;
 • vertegenwoordigt de school, specifiek in relatie tot het basisonderwijs. 

Leidinggeven aan een deel van de vestiging

 • geeft hiërarchisch leiding aan een team van VMBO onderbouw docenten en eventueel ondersteunend personeel;
 • bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van Greijdanus in de vestiging;
 • voert personeelszorg/beleid uit;
 • behartigt mede de belangen van de vestiging en vertegenwoordigt de vestiging;
 • initieert samenwerking met (onderwijs)instellingen, samenwerkingsverbanden, opleiding en bedrijven.

 Uitvoering van het (onderwijskundig) beleid

 • stelt op basis van in- en externe ontwikkelingen en kaders van de vestiging, delen van de onderwijsprogrammering, het meerjarenbeleidsplan voor de vestiging en het schoolplan op en stuurt de uitvoering aan;
 • ziet toe op de totstandkoming van werkplannen en programma’s en de afstemming hierover;
 • zorgt voor de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en van beleid;
 • neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de vestiging;
 • implementeert het kwaliteitssysteem en stuurt de uitvoering van de kwaliteitscyclus aan.

Wat wij vragen

We zijn op zoek naar een (school)leider die:

 • hart heeft voor onderwijs en leren (leren);
 • hart heeft voor het vmbo en deze afdeling met passie kan vertegenwoordigen;
 • een visie heeft op onderwijs en jongeren binnen het vmbo, die aansluit op de visie en missie van Greijdanus;
 • in staat is om deze visie inspirerend en concreet te vertalen naar de dagelijkse praktijk (naar rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon) en in staat is om het team hierin mee te nemen;
 • de (extra) zorg voor jongeren hoog in het vaandel heeft staan;
 • over ervaring en vaardigheden beschikt om veranderingen goed te (bege)leiden;
 • daadkrachtig is, zowel in overleggen als op de werkvloer;
 • ruimte geeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar hierop ook aanspreekt en weet te sturen en in te grijpen waar nodig.
 • te typeren is als empathisch, geïnteresseerd, betrokken, daadkrachtig;
 • duidelijk kan communiceren en als verbindende schakel fungeert met in- en externe partijen;
 • in staat is om samenhang te creëren in processen, te verbinden en richting te geven;
 • het team en de individuele medewerkers weet te stimuleren tot ontwikkeling en groei, waarbij steeds de verbinding wordt gelegd met de visie;
 • in staat is om vernieuwingen en veranderingen uitstekend te begeleiden, bijvoorbeeld waar het gaat om inhoudelijke vernieuwingen van het curriculum;
 • op het gebied van identiteit een voorbeeldrol weet te vervullen;
 • aantoonbare ervaring heeft in de functie of rol als leider in het VO;
 • Voor deze functie wordt een opleiding op het gebied van management (niveau master) verwacht. Wanneer deze master nog niet is afgerond, worden er afspraken gemaakt over studie.

Greijdanus zoekt:

 • medewerkers die willen bijdragen aan een organisatie in ontwikkeling en/of aan ontwikkeling van onderwijs;
 • bereidheid tot uitdragen van identiteit in de rollen leermeester/vertrouwenspersoon en rolmodel;
 • docenten die gericht zijn op het verleggen van de verantwoordelijkheid voor leerdoelen en eigen keuzes naar de jongere (begeleiden en loslaten);
 • bijdragen aan brede vorming en maatschappelijke inbedding.

Wanneer je bij Greijdanus gaat werken, verbind je je aan:

 • een organisatie in ontwikkeling; houd je van beweging, buiten de bestaande kaders denken, projecten?
 • jongeren op zoek naar hun christelijke identiteit (weet en voel je jezelf in Christus verlost en waardevol en wil je daarin voor anderen een voorbeeld zijn als rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon);
 • jongeren waar je van houdt en die je wilt steunen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en leven
 • brede vorming in en naast je vakgebied.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek  vragen we je om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar aan wil bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een goed inwerkprogramma;
 • Enthousiaste en gedreven MT-leden en collega's;
 • Volop mogelijkheden om mee te denken over en te werken aan onderwijsvernieuwing;
 • Inschaling in de functie van Schoolleider A, schaal 12 OOP van de CAO VO;
 • Overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel