Vacature

Leerkracht groep 2

(0,4 fte)

16 lesuren

CorDeo scholengroep - GBS De Wegwijzer - Hilversum

Werkzaamheden

Wij zijn per 1 januari op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 2. Samen met twee ervaren collega’s werk je in onze groep 2/4 op GBS De Wegwijzer. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geef je van 9:30u tot 12:00u/12:30u onderwijs aan alleen groep 2, terwijl je collega groep 4 lesgeeft. Er is in de aanstelling ook in tijd voorzien om thuis of op school het thematisch onderwijs voor te bereiden. De totale aanstelling is 0,4 wtf, verdeeld over 4 dagen.
 
Wij hechten veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat binnen ons christelijke onderwijs. We werken gericht aan groepsvorming en maken gebruik van de Kanjertraining. Vanuit deze basis geven we vorm aan ons didactisch handelen waarbij we doelgericht lesgeven binnen het handelings- en opbrengstgericht werken. Expliciete directe instructie is de basis van ons onderwijs.
 
Waar je ons aan herkent
 
Heldere identiteit, kritisch en creatief denken, eigenaarschap, probleemoplossend vermogen, samenwerken, betrokken onderwijsprofessionals, goede voorbeeld, wij leggen de lat hoog, ontwikkeling, doelen, voortgang, resultaten én relativering!

Wat wij vragen

 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid;
 • Je hebt affiniteit met het jonge kind en thematisch onderwijs;
 • Je werkt met enthousiasme in de groep en bent ook van meerwaarde in samenwerking met collega’s;
 • Je bent doelgericht en duidelijk, je biedt structuur en je kunt organiseren en differentiëren;
 • Je wilt je blijven ontwikkelen als leerkracht en je hebt een visie op de invulling van deze functie;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het resultaat van de hele school en wilt actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs;
 • Je hebt affiniteit met onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • Je hebt ervaring met het leerlingvolgsystemen Parnassys; ervaring met Leerlijnen Parnassys is een pre;
 • Je bent meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt gehanteerd binnen de CorDeo Scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden

 • Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;
 • Een uitdagende leeromgeving met een professioneel, warm en enthousiast team;
 • Een school waar kinderen, ouders en personeel geloven in God, voor Hem willen leven en samen gáán voor bijbelgetrouw onderwijs;
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
 • Begeleiding en coaching;
 • Een vaste benoeming binnen CorDeo bij goed functioneren;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel