Vacature

Voorzitter College van Bestuur SCOPS

40 uur (1,0 fte)

SCOPS - - Papendrecht en Sliedrecht

Werkzaamheden

Bij een kwalitatieve en goed georganiseerde stichting voor christelijk primair onderwijs in de omgeving Sliedrecht en Papendrecht met betrokken onderwijsprofessionals, komt in de zomer van 2022 een plek voor een bestuurder vrij. 
 
Bent u iemand die de uitdaging wil aangaan om met deze onderwijsprofessionals, vanuit de Bijbel als belangrijke leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping, betekenisvol onderwijs te organiseren voor circa 2450  kinderen? Wilt u vanuit een solide organisatie verder werken aan de ontwikkeling van het onderwijs op een tiental locaties, waarbij de scholen een eigen aanbod bieden? Denkt u dat uw visie op toekomstbestendig, christelijk onderwijs aanvullend kan zijn met behoud van de diversiteit en eigen dynamiek van de locaties? 
 
Competenties en vaardigheden
 • U bent een uitdagend en inspirerend boegbeeld met bestuurlijke ervaring en affiniteit met het primair onderwijs.
 • U bent een aanvoerder én teamspeler die samen met de directeuren en het stafbureau toekomstbestendig christelijk primair onderwijs, strategisch personeelsbeleid en een solide bedrijfsvoering vormgeeft.
 • U bent strategisch bekwaam en koersvast: stuurt op hoofdlijnen vanuit verbinding en visie.
 • U bent toegankelijk en transparant in uw handelen en de verpersoonlijking van SCOPS.
 • U weet het ingezette beleid professioneel te borgen en daar - vanuit principes van verantwoordelijkheid en eigenaarschap - elkaar op aan te spreken.
 • U beschikt over politieke- en organisatiesensitiviteit, verbindt buiten en binnen, bent een netwerker, ziet kansen voor innovatie en samenwerking met de omgeving en kan ondernemerschap combineren met oorspronkelijk denken.
Past dit bij u? Dan is dit voor u een interessante functie om samen met directies en teamleden verder te bouwen aan het onderwijs van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS). 
 

Wat wij vragen

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • U bent kerkelijk meelevend en in staat om op authentieke wijze en overtuigend de grondslag van SCOPS en het continue gesprek daarover zowel intern als extern uit te dragen en te voeren.
 • U beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring.
 • U beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met personeelsbeleid, bedrijfsvoering, financiën, onderwijs en huisvesting.
 • U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden. 
U bent daarbij een toegankelijke, richtinggevende en inspirerende bestuurder die integraal eindverantwoordelijk is voor SCOPS. Uw communicatieve en organisatorische vaardigheden zijn sterk en u geeft als ondernemende bestuurder leiding aan een betrokken directieteam. U acteert daarbij transparant en versterkt de onderlinge verbinding van de scholen. U sluit nadrukkelijk aan bij wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd en investeert in een lerende organisatie met een professionele cultuur, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. U bent strategisch en verbindend, maar durft ook te confronteren als het om goed onderwijs gaat. 
 
Van u wordt een belangrijke rol verwacht in het regionale krachtenveld van het primair onderwijs. U hebt een adviserende, initiërende en proactieve rol richting de verschillende overlegpartners, zoals de gemeenten, het samenwerkingsverband, kinderopvangorganisaties en andere schoolbesturen, waarbij het belang van christelijk onderwijs voorop staat. U stelt zich op de hoogte van de sociaal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de regio en u kent de landelijke ontwikkelingen van het (basis-)onderwijs. Intern stimuleert u de samenwerking en het lerend vermogen tussen de scholen op het gebied van kwaliteit, onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie. U verbindt de interne en externe ontwikkelingen en zorgt dat SCOPS een volwaardige gesprekspartner blijft aan de overlegtafels.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende functie als voorzitter College van Bestuur van een kwalitatieve en goed georganiseerde onderwijsorganisatie in de omgeving Sliedrecht en Papendrecht. Een functie waar veel aangrijpingspunten liggen om de stichting na de fusie in 2017 verder te ontwikkelen in professionele samenwerking, onderwijskwaliteit en toekomstbestendigheid.
 • De bestuurder weet zich gesteund door een zeer betrokken Raad van Toezicht, een kleine staf en een ervaren directieteam waarmee het goed ‘sparren’ is over de diverse beleidsterreinen waar hij of zij mee te maken heeft. Een organisatie met een stevig en financieel gezond fundament, waarop de nieuwe bestuurder kan voortbouwen met voldoende ruimte voor ontwikkeling. Enige uitbreiding van de staffuncties (nu voor een deel door externe inhuur) behoort tot de mogelijkheden. 
 • De overdracht is door de huidige bestuurder en algemeen directeur het afgelopen jaar zorgvuldig en nauwgezet voorbereid. De organisatie staat aan de vooravond van een nieuwe strategische planperiode (2023-2027), waarbij in nauwe samenspraak met het directieteam eigen accenten aangebracht kunnen worden. De functie wordt ingeschaald in B4 conform cao PO. Schaal €6605 - €8527.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel