Vacature

Onderwijsassistent(en)

24-40 uur (0,6-1,0)

Stichting Aquila - sbo Johan Seckel en (v)so Boslust - Ommen

Werkzaamheden

Het bestuur van de Stichting Aquila zoekt voor de onder haar ressorterende scholen sbo Johan Seckel en (v)so Boslust onderwijsassistenten voor de Talentmedewerkersgroep van Aquila. 

Vanuit deze groep word jij flexibel ingezet in alle groepen van beide scholen. Hiermee doe jij breed ervaring op in het s(b)o. Vanuit deze Talentmedewerkersgroep stroom jij mogelijk door naar een functie binnen één van de beide scholen.
Daarnaast is er plek op beide scholen met de inzet van gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs. We zoeken dan ook meerdere nieuwe collega’s.
 
So/vso Boslust kent  twee locaties. Op de hoofdlocatie zijn er 7 so-groepen, 4 vso BW-groepen en is er 1 Integratieklas. Op de dependance Laarakkers zijn er 4 vso BL-groepen en 2 so Structuurgroepen.
 
Sbo Johan Seckel kent 11 sbo-groepen, 1 Integratiegroep en 1 Praktijkgroep.
 
Aanvullende informatie:
 • in deze functie ben jij inzetbaar in alle groepen van beide scholen in geval van verlof;
 • indien er geen inzet benodigd is, word jij in overleg ingezet op één van beide scholen;
 • met inzet van de gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs zullen meerdere onderwijsassistenten een vaste plek in de organisatie krijgen;
 • de salariëring is conform cao po schaal 5.

Wat wij vragen

Wij zoeken een onderwijsassistent die:
 • bewust kiest voor het christelijk onderwijs;
 • flexibel en breed inzetbaar is;
 • goed instructie geeft;
 • goed kan samenwerken in een multidisciplinair team;
 • bewust kiest voor het werken in het s(b)o;
 • actief participeert in scholing en ontwikkeling;
 • een veilige en gestructureerde leer-en leefomgeving realiseert.
Functie-eis voor onderwijsassistent:
 • diploma onderwijsassistent of saw;
 • affiniteit met leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs.

Wat wij bieden

 • enthousiaste en gemêleerde teams;
 • een reguliere (vaste) benoeming;
 • een reguliere werkplek op één van beide scholen;
 • participatie in de organisatie en ontwikkeling van de scholen;
 • coaching en begeleiding op o.a. instructievaardigheden, afstemming op de verschillende doelgroepen en werken in de specifieke voorzieningen;
 • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
 • overdracht en inwerkmogelijkheden; 
 • een passende salariëring behorende bij deze functie.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel