Vacature

Lid college van bestuur

(0,6 - 0,8 fte)

PCPO Midden-Brabant - Bestuursbureau - Breda

Werkzaamheden

Voor Stichting PCPO Midden-Brabant zoeken wij een lid college van bestuur.
 
De functie van lid college van bestuur in een collegiaal bestuur is een nieuwe functie bij PCPO Midden-Brabant. In overleg met de bestuurder heeft de raad van toezicht besloten om een tweede bestuurder te zoeken, gezien de toegenomen omvang van de organisatie, de complexiteit van de omgeving en de intentie van de huidige bestuurder om op termijn minder te gaan werken en vervolgens met pensioen te gaan. Op dat moment neemt de raad van toezicht ook een besluit om verder te gaan met een eenhoofdig of een tweehoofdig college van bestuur.
 
Stichting PCPO Midden-Brabant heeft tien basisscholen, verspreid over zeventien locaties, in zeven gemeenten in de regio Midden-Brabant. Binnen de stichting werken ongeveer 300 personeelsleden die samen onderwijs verzorgen aan ruim 2.400 leerlingen. De scholen hebben een protestants-christelijke identiteit en hanteren de christelijke waarden en normen als uitgangspunt. De belangrijkste kernwaarden van de stichting zijn vertrouwen, verbinden, ondernemerschap en diversiteit.
 
PCPO Midden-Brabant is partner in de Internationale School in Breda (ISB), die primair en voortgezet onderwijs verzorgt in het Engels aan kinderen van 3 tot 18 jaar. De stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen, die kinderen twee tot vier dagdelen per week tijdens reguliere lestijden voorbereidt op de basisschool, valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde raad van toezicht als PCPO Midden-Brabant.

Kijk voor meer informatie, zoals de opdracht voor de komende jaren, in de profielschets.

Wat wij vragen

Ben jij de bevlogen bestuurder die past in de dynamische omgeving van een ambitieuze organisatie in het primair onderwijs?

  • Deze functie is uitdagend door de diversiteit van de scholen (groot, klein, in dorpen en in steden, internationaal onderwijs en een Eerste Opvang Anderstaligen) en diverse huisvestingsvraagstukken (op kortere termijn drie 
    nieuwbouwprojecten). Continue wordt gekeken naar mogelijkheden om de stichting en het onderwijs verder te  ontwikkelen en relevant te blijven. In overleg wordt gekeken naar een verdeling van de gemeentes en het verdelen van portefeuilles of focusgebieden binnen het college van bestuur. Je hebt minimaal ruime ervaring, in verschillende situaties, als leidinggevende in een bovenschoolse omgeving binnen het onderwijs. Daarnaast ben je analytisch en beschik je over een brede kennis als het gaat het primair onderwijs. Kennis van jeugdzorg, financiën, HR en politiek is een pré.
  • Binnen PCPO Midden-Brabant past een ambitieus, communicatief sterk, sfeergevoelig, daadkrachtig en gefocust lid college van bestuur met kennis van de regio en een scherp oog voor de bestaande cultuur. Zowel naar stakeholders als in je interne rol heb je aandacht voor verworvenheden en bouwt hierop voort. Je bent daarbij stevig, waar nodig diplomatiek en pragmatisch en je gaat uit van een pragmatische dialoog. 
  • Anderen inspirerend en stimulerend, op zoek om vanuit gezamenlijkheid kwalitatief en eigentijds onderwijs te kunnen (blijven) vormgeven vanuit een trotse organisatie met stevige ambities. Je denkt toekomstgericht en bent gericht op kansen en mogelijkheden. 
  • Uit de diverse gesprekken die we met verschillende medewerkers en partners van PCPO Midden-Brabant hebben gevoerd kwam naar voren dat zij vinden dat voor deze functie op dit moment bestuurlijke competenties, sensitiviteit en onderwijskundige kennis en ervaring in leiding geven boven bestuurlijke ervaring gaat. De huidige bestuurder heeft ruime ervaring in zijn functie in het Primair Onderwijs, waardoor er ruimte is om je bestuurlijke kwaliteiten al doende (verder) te ontwikkelen. Je bent al wel de sparringpartner op niveau, gedreven om het onderwijs, de organisatie en haar medewerkers te versterken.
  • Binnen PCPO Midden-Brabant is een open christelijke cultuur, met omgang vanuit de algemeen christelijke normen en waarden. Jij voelt je daarin thuis en durft ook het gesprek aan te gaan over hoe het bijzonder onderwijs bijdraagt aan datgene wat de maatschappij van leerlingen vraagt.
  • Je werktijdfactor betreft 0,6-0,8 fte en je krijgt bevlogen en betrokken collega’s in een stichting met een stevige en solide basis.

Wat wij bieden

Het betreft een functie van 0,6-0,8 fte in schaal B4 conform de cao bestuurders PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel