Vacature

Orthopedagoog

16 uur (0,4 fte)

LOGOS - Praktijkschool De Noordhoek - Gorinchem

Werkzaamheden

Praktijkschool De Noordhoek zoekt een orthopedagoog. Het betreft een benoeming voor 8 uur in een ouderschapsverlof en 8 uur regulier. Beide benoemingen zijn het eerste jaar tijdelijk. Het ouderschapsverlof duurt tot september 2023. Er is perspectief dat de volledige 16 uur na het ouderschapsverlof wordt omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd.

Onze nieuwe collega werkt samen met de andere orthopedagoog vanuit het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit 2 zorgcoördinatoren, 2 zorgbegeleiders, en een schoolmaatschappelijk werkende en wordt aangestuurd door de teamleider zorg. Daarnaast zijn er docenten en assistenten, medewerkers op het gebied van administratie, facilitair en overige disciplines zoals de logopedist en verzuimcoördinator. Uiteraard wordt er intensief samengewerkt met externe instanties als jeugdzorg, leerplicht, medewerkers van Pasvorm (het samenwerkingsverband), etc.

De orthopedagoog adviseert en coacht mentoren en docenten en zet zijn/haar deskundigheid in binnen het zorgteam. Daarnaast observeert en ondersteunt de orthopedagoog de leerlingen in hun lessituatie mede als onderdeel van handelingsgerichte diagnostiek.

De Noordhoek is bezig met de verdere ontwikkeling van het planmatig werken. We gebruiken hiervoor een handelingsgericht leerlingvolgsysteem, waarbij de leerling centraal staat. De implementatie hiervan is begin dit jaar gestart en zal nog de komende jaren verder worden uitgebouwd.

De orthopedagoog heeft hierbij een belangrijke taak in het opstellen van start- en groeidocumenten van leerlingen. De deskundigheid van de orthopedagoog wordt ook gevraagd bij het vaststellen en bijstellen van de OPP’s die wettelijk verplicht zijn en is mede verantwoordelijk voor het aanvragen van de TLV’s. Deze toelaatbaarheidsverklaring is noodzakelijk voor een leerling om geplaatst te mogen worden binnen een Praktijkschool.

Wat wij vragen

We zoeken een collega die

 • bewust kiest voor het werken binnen het Praktijkonderwijs;
 • affiniteit of ervaring heeft met pubers;
 • een afgeronde, universitaire opleiding orthopedagogiek heeft met de basisaantekening diagnostiek;
 • hart en oog heeft voor de (opvoedings) situatie van ouders/verzorgers;
 • een coachende rol kan en wil vervullen binnen het team;
 • geen beren op de weg ziet maar uitdagingen aan wil gaan;
 • uit overtuiging kiest voor Protestants Christelijk onderwijs;
 • goed in staat is om te reflecteren op het eigen gedrag en handelen;
 • vaardigheden heeft om met collega's een productieve werkrelatie te ontwikkelen;
 • een bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs.

Wat wij bieden

Wij bieden onze nieuwe collega

 • een betrokken en deskundig, multidisciplinair samengesteld team vanuit onderwijs en zorg; theorie en praktijk;
 • een uitdagende, betekenisvolle baan met veel ruimte voor eigen inbreng en talent;
 • een school in ontwikkeling;
 • een coach die je helpt je werkzaamheden binnen De Noordhoek eigen te maken.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel