Vacature

Directeur

ca 26 uur (0,65 wtf)

VPCO Hasselt - CBS Het Anker en CBS Mastenbroek - Hasselt en Mastenbroek

Werkzaamheden

Wegens vertrek van onze interim-directeur zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor CBS Het Anker (0,6 fte) te Hasselt en voor CBS Mastenbroek te Mastenbroek (0,05 fte) die samen met ons de stabiele basis verder wil uitbouwen. De vacature ontstaat per 1 augustus 2022. Een compleet functieprofiel vind je hier.
 
 • christelijke school: God heeft ieder kind uniek geschapen, met eigen talenten en mogelijkheden. Deze Bijbelse boodschap is ‘verankerd’ in ons onderwijs en de dagelijkse praktijk op school.
 • Daltonschool: Onze missie is gebaseerd op de Daltonprincipes waarbij samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie voor ons centraal staan. Ons pedagogisch en didactisch handelen vloeit hier uit voort.
 • Kanjerschool: Wij geloven dat kinderen echt tot leren komen wanneer ze hun talenten en mogelijkheden kunnen ontdekken binnen de veiligheid van de school en in een positieve sfeer.
 
CBS Mastenbroek is een protestant-christelijke school, daarom geven wij les vanuit de Bijbel. We willen hierbinnen ruimte geven aan alle gezindten. CBS Mastenbroek is een school waarin ruimte is voor iedereen om veelzijdig te groeien. 
CBS Mastenbroek is een school die letterlijk de ruimte heeft, liggend in de weidse omgeving van de Mastenbroeker Polder. De ruimte komt in figuurlijke zin terug in ons onderwijs. Doordat wij een kleine school zijn, is er aandacht voor iedereen; ieder kind wordt door iedere leerkracht gekend, zowel als persoon als in onderwijsbehoeften. Hierdoor zijn wij in staat om kinderen met diverse onderwijsbehoeften ruimte te geven om te groeien. Door de kleinschaligheid bestaan er korte lijnen tussen school en ouders. 
 
CBS Het Anker en CBS Mastenbroek zijn onderdeel van de VPCO in Hasselt. De VPCO heeft zich sinds haar oprichting ten doel gesteld om, met alle middelen die ons ten dienste te staan, een optimaal school-, leef- en leerklimaat te scheppen. Een klimaat waarin wij een Bijbelse opdracht hebben te vervullen en waarin kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staat. Waarin leerlingen alle kansen krijgen hun eigen gaven en mogelijkheden te ontplooien zodat ze later in de maatschappij goed kunnen functioneren.

Wat wij vragen

Ben jij de directeur die
 • liefde en passie heeft voor onze leerlingen;
 • onderwijskundig leider is;
 • een gedegen pedagogisch klimaat weet te scheppen samen met je team;
 • goed kan samenwerken, maar ook zelfstandig is en verantwoordelijkheid kan nemen;
 • van afwisseling en uitdaging houdt door het leiden van beide scholen;
 • inspirerend en toegankelijk is;
 • een coachend leidinggevende is;
 • onze christelijke identiteit wil onderschrijven en uitdragen?

Wat wij bieden

 • Een afwisselende plek met enthousiaste en open teams;
 • Scholen met een gedegen pedagogisch klimaat;
 • CBS het Anker: Een school met 3 pijlers: Christelijk, Dalton, en Kanjer;
 • CBS Mastenbroek: Een kleinschalige plattelandsschool waar je ruimte ziet en voelt;
 • Prettige gebouwen met moderne onderwijsmiddelen;
 • Salariëring in schaal D12, conform CAO PO (afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel