Vacature

College van Bestuur De Stroming

(0,8-1,0 fte)

De Stroming VPCO - bestuurskantoor - Waardhuizen

Werkzaamheden

Als eenhoofdig College van Bestuur van De Stroming bent u onderdeel van een organisatie die blijvend in beweging is en een sterke positie heeft in de regio. De stichting (in oprichting, tot voor kort vereniging) is de afgelopen jaren in omvang gegroeid. Vanuit een gezamenlijke koers, geeft u verder vorm aan de ambitie voor eigentijds en kwalitatief goed christelijk onderwijs. Daarbij brengt u meer verbinding tussen de scholen, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid en verschillen in context van de scholen. U bent nieuwsgierig naar wat er leeft in de scholen en toegankelijk en zichtbaar voor directie en medewerkers. U bent transparant en draagt bij aan een veilige omgeving waarin ruimte is om, schooloverstijgend, van en met elkaar te leren.  
 
Om de uitvoering en ontwikkeling van beleid te versterken is aan de orde om te onderzoeken of centraal meer ondersteuning georganiseerd kan worden en de organisatie verder te professionaliseren. U deelt verantwoordelijkheid met de beleidsgroepen van directeuren. Tot slot anticipeert u op in- en externe ontwikkelingen (o.a. integraal huisvestingsplan, lichte terugloop leerlingaantallen, lerarentekorten, regionale samenwerking, verbinding met de bestuurlijke omgeving), ziet en benut de kansen en uitdagingen voor de stichting als geheel en/of de afzonderlijke scholen. 
 
U maakt duidelijke keuzes, bent helder en consistent in uw communicatie en creëert draagvlak. U deelt verantwoordelijkheden, tegelijk blijft u monitoren en blijft u integraal verantwoordelijk. U kunt de belangen van de stichting goed vertegenwoordigen bij externe partijen zoals de gemeente en het samenwerkingsverband. 
 
Kortom: vanuit een verbinding en ambitie weet u de sterke positie van De Stroming in de regio te bestendigen. Ingangsdatum: 1 juli 2022.
 
De Stroming biedt vanuit de protestants-christelijke waarden en normen basisonderwijs aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar in het Land van Heusden en Altena. De Stroming telt momenteel 11 basisscholen, waar 249 medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs bieden aan circa 1884 leerlingen.

Wat wij vragen

Competenties en vaardigheden
 • Leiderschap voor onderwijs en organisatie: u stelt ambitieuze, realistische doelen voor de doorontwikkeling van het onderwijs, de onderwijskwaliteit en De Stroming als organisatie en geeft deze vorm vanuit gedeeld leiderschap.
 • Inspirerend: u zet vanuit uw eigen visie en bevlogenheid voor christelijk onderwijs mensen in beweging en biedt ruimte om passend bij de scholen het onderwijs verder te verbeteren.
 • Organisatiesensitief: u heeft zicht op onderlinge verhoudingen, u stimuleert actief de samenwerking tussen collega’s en creëert – met gepaste (bestuurlijke) distantie - een samen lerende cultuur die rekening houdt met verschillen.
 • Communicatief: u bent transparant en eerlijk over kansen en ontwikkelingen, bewaakt de kaders en stelt zich lerend op. U bent een zichtbare en op de scholen aanwezige leider. U bent in staat ook leiding te geven aan de continue identitaire dialoog in de organisatie.
 • Waarderend: u motiveert uw medewerkers op een respectvolle manier in hun professionele ontwikkeling.
 • Strategisch: u bent in control, kunt goed prioriteren en beweegt zich gemakkelijk en zichtbaar in de bestuurlijke context van het onderwijs.
 • Persoonskenmerken: ondernemend en vernieuwend, gedreven, empathisch, enthousiast, verbindend, besluitvaardig, consistent en optimistisch.
 
Functie-eisen
 • U onderschrijft de Protestants Christelijke grondslag en de doelstelling van de stichting en wil deze verder bevorderen. 
 • U heeft tenminste enkele jaren ervaring als bestuurder van een (primair) onderwijsorganisatie. 
 • U heeft kennis van, inzicht in en visie op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief heeft u kennis van de diverse beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, ict, huisvesting en personeel.
 • U beschikt over aantoonbare ervaring met leidinggeven aan organisatieveranderingen.
 • U bent in staat om zich in korte tijd in te werken in het relevant netwerk met stakeholders, dit netwerk te onderhouden en uit te bouwen.
 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende bestuursfunctie bij een waarden gedreven organisatie met een stevig fundament en volop kansen deze verder te ontwikkelen en te borgen.
 • Een functie binnen een professionele, lerende organisatie, waarin u vanuit een (financieel) gezonde basis kunt bijdragen aan toekomstgericht onderwijs.
 • Een informele en prettige werkomgeving waar aandacht is voor elkaar.
 • Een betrokken Raad van Toezicht gericht op kansen en ontwikkeling met als basis de Code Goed Toezicht.
 • Schaal €6089 - €7760 | B3 cao PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel