Vacature

(Ambulant) onderwijskundig specialist

20-32 uur (0,5-0,8 fte)

VCO Midden- en Oost-Groningen - alle scholen - Midden- en Oost-Groningen

Werkzaamheden

Wil jij het verschil maken voor onze leerlingen en medewerkers op onze twintig scholen? Wij zijn per 1 maart aanstaande op zoek naar een (Ambulant) onderwijskundig specialist (m/v) voor 20 -32 uur per week.
 
De functie
 • Vanuit het expertiseteam werk je mee aan de ontwikkeling van de ondersteuningsmogelijkheden op de scholen. Je adviseert, ondersteunt, begeleidt en coacht leerkrachten, intern begeleiders en directeuren in het omgaan met leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Gezien de samenstelling van het expertiseteam en de actualiteit ligt de focus op gedragsproblematiek;
 • Je arrangeert en organiseert onderwijsondersteuning voor leerlingen op basis van de ondersteuningsbehoefte of de vraag;
 • Je observeert leerlingen en verricht onderzoek om de ondersteuningsbehoefte helder te krijgen en een plan van aanpak op te stellen;
 • Je brengt op basis van de ondersteuningsbehoefte meerdere disciplines rondom het kind bij elkaar;
 • Je onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij de leerlingen;
 • Je neemt als contactpersoon deel aan het overleg van het samenwerkingsverband PO/VO.
 
De VCO Midden- en Oost-Groningen is een vereniging met 20 christelijke basisscholen in Midden- en Oost-Groningen. We verzorgen met zo’n 350 medewerkers onderwijs voor ruim 2400 leerlingen. Onze scholen zijn betrokken leer – en leefgemeenschappen waar alle ouders en kinderen van harte welkom zijn. Het is onze overtuiging dat onze medewerkers voor de ontwikkeling en het leren het verschil kunnen maken voor onze leerlingen. 
 
Onze speerpunten zijn: wij zien elk kind, wij maken leren zichtbaar en wij hebben plezier. Dat vinden wij voor onze leerlingen even waardevol als voor onze medewerkers. 
 
De Onderwijskundig Gedragsspecialist maakt deel uit van het zorgteam “Veste” dat functioneert onder de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker onderwijs. De werkzaamheden spelen zich af op leerling-, groeps-, leerkracht- en schoolniveau.

Wat wij vragen

Onze nieuwe collega
 • heeft een warm hart voor kinderen;
 • heeft ervaring binnen de sector zorg en/of onderwijs; 
 • heeft een diploma orthopedagogiek of psychologie;
 • heeft een heldere manier van communiceren en is in staat om beeldvorming, analyse en advies te kunnen toelichten aan betrokken partijen;
 • kan goed samenwerken, is oplossingsgericht en kan goed organiseren en structureren;
 • is vaardig in het adviseren en coachen;
 • weet om te gaan met weerstanden en bezit overtuigingskracht en daadkracht;
 • respecteert de christelijk identiteit van de vereniging;
 • heeft een rijbewijs en is in het bezit van eigen vervoer.

Wat wij bieden

 • Een afwisselende baan in een fijne organisatie voor 20-28 uur per week (0,5 – 0,7 fte); het aantal uren wordt in overleg vastgesteld.  Een deel van de uren is tijdelijk vanwege subsidies. Indien je beschikt over de bevoegdheid om Intelligentie Onderzoek te verrichten, kan de baan worden uitgebreid naar 32 uur (0,8 fte). 
 • Gewenste ingangsdatum per 1 maart 2022;
 • Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO;
 • Een platte en flexibele organisatie met korte lijnen. De kenmerkende houding van de medewerkers van VCO is te typeren als betrokken, verbindend, nuchter en respectvol.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel