Vacature

Directeur voortgezet onderwijs

(1,0 fte)

Stichting H3O - Insula College Koningstraat mavo - Dordrecht

Werkzaamheden

Wanneer een school stabiel is en zelfs iets groeit in een krimpregio, dan doen ze in de basis de goede dingen. Wilt u vanuit deze basis verder bouwen aan nog mooier onderwijs? Wilt u werken aan een nieuwe onderwijskundige visie die bijdraagt aan de nieuwe leerweg en aan de herinrichting van het gebouw? Werkt u graag samen met mensen in een school die voelt als een warm bad waar leerlingen zich gezien, gewaardeerd en veilig voelen? Insula College - Koningstraat mavo biedt u deze kans. 
 
Aan u de taak om:
 • vanuit visie te werken aan de strategische koers 2023 – 2027 en die concreet te maken;
 • op inspirerende wijze, en met kennis van goed (voortgezet) onderwijs, de onderwijsinhoudelijke dialoog te stimuleren;
 • vanuit onderwijskundig leiderschap verder te werken aan de professionele cultuurontwikkeling.
U draagt bij aan een professioneel klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat en vertrouwd voelt. U werkt vanuit de verbinding en de dialoog en neemt de adjunct directeur, de teamleiders en andere medewerkers goed mee in de ontwikkelingen. Zij ervaren in uw aanpak een duidelijke richting en voelen zich gewaardeerd, doordat u helpt te prioriteren en omdat u de aanwezige talenten optimaal weet te benutten. Uw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door een faciliterende, empathische houding. U bent gericht op het creëren van samenwerking en een open en ontwikkelingsgericht klimaat. U staat open voor ideeën en meningen en u komt op respectvolle wijze tot besluitvorming, waarbij het belang van de leerlingen en goed onderwijs centraal staan. Belangrijk is dat u ‘een mensenmens’ bent die op de zakelijke kant ook duidelijk en besluitvaardig is.
 
Tot slot werkt u met de twee collega directeuren van de andere Insula College locaties samen aan een goede doorstroom en rapporteert u proactief aan het bestuur van H3O.
 
Ingangsdatum: 1 juli 2022
 
De Koningstraat (mavo) vormt samen met Het Leerpark (vmbo) en Het Halmaheiraplein (havo/vwo) het Insula College, onderdeel van Stichting H3O. De organisatie biedt onderwijs aan ruim 2300 leerlingen. Op het Insula College locatie Koningstraat wordt lesgegeven op mavo niveau met mavo/havo brugklassen. De school is pilot-school voor de nieuwe leerweg. 
 
Leerlingen kunnen kiezen voor een ‘gewone’ brugklas of voor één van de accentklassen. In de accentklassen besteden de leerlingen extra aandacht aan sport, kunst of techniek. Het onderwijs zowel in de reguliere brugklas als in de accentklassen is op mavo/havo niveau. De ruim 80 medewerkers zorgen dat de 800 leerlingen zich thuis en welkom voelen. Er wordt met veel digitaal lesmateriaal gewerkt en als enige school in de regio is ‘De Koningstraat’ een erkende cultuurprofielschool. Daarnaast is ‘De Koningstraat’ ook een bèta challenge school.
 
Stichting H3O en de gemeente Dordrecht zijn bezig met het ontwikkelen van plannen voor grootschalige renovatie en herinrichting van het 40 jaar oude in een rustige woonwijk gelegen gebouw. Elke locatie van het Insula College heeft een LR (Locatie Raad) die gezamenlijk de MR vormen. 
 
Stichting H3O verzorgt christelijke opvang en christelijk onderwijs voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar bestaande uit peuterspeelzalen, BSO’s, kinderdagverblijven, basis onderwijs, IKC’s, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.
 
Meer informatie kunt u vinden op de website van H3O en Insula College - Koningstraat mavo.

Wat wij vragen

Competenties en vaardigheden
 • U heeft hart voor en visie op onderwijs.
 • U heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen van alle verschillende sectoren binnen het voortgezet onderwijs en in het bijzonder de mavo en de nieuwe leerweg.
 • U ‘draagt’ de gekozen ontwikkelrichting van de school en weet de ambitie de komende periode ook merkbaar voor de leerlingen en voor de kwaliteit van het onderwijs in de praktijk te realiseren.
 • U heeft in rollen als (con)rector of directeur aantoonbaar laten zien op een inspirerende manier ruimte en richting te kunnen geven aan leidinggevenden en medewerkers, zonder daarbij de te bereiken resultaten uit het oog te verliezen.
 • U beschikt over bewezen leiderschapskwaliteiten op het terrein van onderwijsontwikkeling en het leiden van professionele cultuurontwikkeling.
 • U heeft een duidelijke visie hoe u de christelijke identiteit van de school kunt vertalen naar de huidige tijd, waarin de (christelijke) identiteit van ouders en teamleden heel divers is.
 • U heeft affiniteit met bedrijfsvoering en u kunt financieel-strategisch sturen om de school duurzaam financieel gezond te houden.
 • U kunt denken en handelen vanuit het belang ‘van het geheel’ van Stichting H3O en een constructieve bijdrage leveren aan het bovenschools samenwerken tussen de VO-scholen en met het primair onderwijs. U voelt zich medeverantwoordelijk voor de realisatie van het beoogde scholenpalet.  
 
Functie-eisen
 • U bent een inspirerend leider en boegbeeld, u weet vertrouwen te wekken, u bent toegankelijk, communicatief sterk en u heeft inlevings- en relativeringsvermogen. Koers en draagvlak gaan bij u hand in hand.
 • U bent koersvast, vaardig in het omgaan met diverse - soms tegengestelde - belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën, visie, onderwijsprogrammeringen, etc. binnen de school en daarbuiten.
 • U weet de verschillende geledingen binnen de school krachtig te verbinden.
 • U bent in staat de bestaande cultuur door te ontwikkelen naar een meer professionele cultuur.

Wat wij bieden

 • Een categorale mavo die groeit in een krimpregio.
 • Leerlingen die zich gezien en veilig voelen. 
 • Betrokken collega’s die zich willen ontwikkelen.
 • Kleurrijke eigentijdse christelijke identiteit op een school waar iedereen welkom is.
 • Ondersteuning door bestuur en staf.
 • Een ambitieuze organisatie waar de 3 o’s centraal staan: opvang, opvoeding en onderwijs.
 • Een fulltime vacature per 1 juli 2022.
 • Schaal € 5155 - € 6888 | 14 cao VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel