Vacature

Orthopedagoog

24-28 uur (0,6-0,7 fte)

PCPO Rijssen - SBO Elimschool - Rijssen

Werkzaamheden

Vanaf 9 mei 2022 of zo spoedig mogelijk daarna zoeken wij een orthopedagoog voor de 7 scholen van PCPO Rijssen. Als orthopedagoog heb je een belangrijke rol in het vormgeven van passend onderwijs binnen PCPO Rijssen. De functie is te onderscheiden in twee rollen: op SBO Elimschool en op de 6 reguliere scholen van PCPO Rijssen.

 • SBO Elimschool is een school voor speciaal basisonderwijs met op dit moment 118 leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften. Als orthopedagoog op de Elimschool adviseer je de intern begeleiders en leerkrachten in leerlingenzorg en passend onderwijs, voer je observaties uit en ben je betrokken bij SOT’s en verwijzingsgesprekken. Samen met het hele team van de Elimschool, bestaande uit diverse onderwijsgevende en ondersteunende functies, denk je vanuit visie en expertise mee in kansen, mogelijkheden en grenzen.
 • Op de reguliere scholen van PCPO Rijssen adviseer je de scholen op het gebied van leerlingenzorg en passend onderwijsaanbod, denk je mee in passende interventies op leerling- en schoolniveau, ben je betrokken bij SOT’s en HIA’s en ben je een partner in de afstemming met het samenwerkingsverband.
PCPO Rijssen heeft ruim 1800 leerlingen en meer dan 200 personeelsleden, verdeeld over 6 basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs.
 
Onze bron is de Bijbel als Woord van God, als grondslag en richtsnoer voor ons leven. Wij willen werken vanuit een identiteit die beleefd en gedeeld wordt vanuit het hart, overgedragen vanuit het hoofd en uitgedragen in ons handelen.
Van personeelsleden verwachten we daarom dat zij een persoonlijke relatie hebben met God door het volbrachte werk van Jezus Christus en van harte meeleven in een kerkelijke gemeente.

Wat wij vragen

Wij zoeken een collega die: 

 • kennis heeft van de ontwikkeling van basisschoolleerlingen en van specifieke leer- en gedragsproblematiek in het (speciaal) basis onderwijs;
 • kan werken vanuit de principes van Handelingsgericht Werken;
 • systemisch kan kijken naar onderwijs en zorginterventies en hier de scholen in kan adviseren;
 • denkt in kansen en mogelijkheden, flexibel is en kan relativeren;
 • goed kan luisteren, empathisch en verbindend is;
 • een onderzoekende houding heeft;
 • kan samenwerken in een team met diverse expertises/disciplines en met scholen met verschillende profielen;
 • een afgeronde opleiding tot Orthopedagoog heeft gevolgd en bij voorkeur een specialisatie van NVO Orthopedagooggeneralist of GZ-psycholoog.

Wat wij bieden

 • een aanstelling voor ongeveer 3 dagen per week (0,6 – 0,7 fte) waarvan één dag voor de Elimschool en 2 dagen op de reguliere basisscholen;
 • eventueel kan ook gesolliciteerd worden voor alleen een benoeming van 8 uur op de Elimschool of alleen een benoeming van 16-20 uur op de reguliere basisscholen;
 • een uitdagende werkomgeving;
 • ruimte en invloed om passend onderwijs binnen PCPO Rijssen en in de verdere omgeving vorm te geven en door te ontwikkelen;
 • een betrokken en multidisciplinair team op de Elimschool;
 • een flexibele functie waarbij werkdagen en werkplek in afstemming in te vullen zijn;
 • mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel