Vacature

Directeur kindcentrum

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

PCBO Leeuwarden eo - IKC Middelsee - Leeuwarden

Werkzaamheden

IKC Middelsee is een integraal kindcentrum waar onderwijs en opvang samenkomen. Een plek waar kinderen van 0 tot 14 jaar de wereld leren ontdekken. Kinderen leren om als verantwoordelijke, zelfstandige en (positief) kritische wereldburgers, met kennis en vaardigheden, deel te nemen aan een maatschappij die constant in beweging is en steeds sneller verandert.
 
Voor IKC Middelsee zoekt PCBO Leeuwarden e.o. in samenwerking met Sinne kinderopvang met ingang van 1 augustus 2022 een verbindende en ondernemende directeur.
 
PCBO Leeuwarden eo heeft als missie om vanuit een christelijke identiteit hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs te verzorgen, met aandacht voor de talenten van ieder kind. Onze scholen hebben een open karakter en iedereen is van harte welkom!

Wat wij vragen

Wie ben jij?
 • Als directeur ben je in staat om IKC Middelsee in een wijk in wording vorm te geven en weet je wat daarvoor nodig is.
 • Je beschikt over een duidelijke visie met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. Deze visie weet je door te vertalen naar doelen voor de school en opvang.
 • Hierbij zoek je ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs met als doel het realiseren van een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen.
 • Je weet een goede balans te vinden tussen passende en praktische oplossingen voor de korte en langere termijn. Hierbij kun je snel schakelen wanneer de situatie daar om vraagt.
 • Als leidinggevende heb je een duidelijke visie op (onderwijskundig) leiderschap en je weet je team hierin te inspireren en te motiveren.
 • Je bent een boegbeeld voor het IKC. Niet alleen intern, maar ook richting ouders en het netwerk van het IKC.
 • De samenwerking binnen IKC Middelsee weet je dusdanig vorm te geven dat het één organisatie is, zowel intern als extern. Je zorgt voor verbinding met ouders, de wijk, stakeholders en intern.
 • Uiteraard beschik je over de juiste kwalificaties en aantoonbare competenties die voor deze functie van belang zijn.

Wat wij bieden

 • De kans om een nieuw IKC vorm te geven en op te bouwen in een nieuwe wijk aan de zuidkant van Leeuwarden;
 • De mogelijkheid om in een boeiende en ambitieuze organisatie je werk te verrichten waarbij je ondersteund wordt door betrokken en deskundige medewerkers;
 • De mogelijkheid om kwaliteit van onderwijs, opvang, duurzaamheid, circulariteit met elkaar te verbinden in een prachtig concept waar je binnen de kaders van het strategisch beleid van PCBO Leeuwarden e.o. zelf invloed op hebt;
 • Een baan waarbij jouw talenten als ondernemer en verbinder ten volle tot hun recht komen.
 • Een salaris conform CAO-PO, schaal D-12. Omdat het een IKC betreft ontvang je bovenop je salaris een maandelijkse toelage.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel