Vacature

Teamleider VMBO

24-36 uur (0,6 - 1 fte)

Gomarus College - Vondelpad 2 - Groningen

Werkzaamheden

Als teamleider VMBO van Vondelpad 2 ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen je team en geef je zelf ook een aantal lessen of neem je deel aan (schoolbrede) projecten. 

Je geeft op inspirerende wijze leiding en bevordert het gewenste pedagogische-didactische klimaat binnen het team. Je ziet het als een uitdaging om het onderwijsconcept te vertalen naar de dagelijkse praktijk, te werken aan teamvorming en het verbeteren van de onderwijsresultaten. Je primaire verantwoordelijkheid ligt op het terrein van de verdere invulling en uitvoering van het onderwijskundig beleid en daarnaast op het terrein van de uitvoering van het personeelsbeleid in je team. 

Het Gomarus College is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs in Noord-Nederland. Het is een grote school met meer dan 3000 leerlingen verdeeld over acht kleinere locaties. Op alle locaties vind je vmbo, een instroompunt Vakcollege, havo en vwo. In Groningen kun je ook naar het Praktijkonderwijs, het Vakcollege Techniek of Mens & Dienstverlenen, de VakMavo(/havo), het tweetalig vwo en naar het gymnasium.
 
Het Gomarus College heeft scholen waar de Bijbel en het geloof centraal staan. Wij zijn een gereformeerde school waar alle christenen welkom zijn! Dat betekent dat wij geloven dat God van mensen houdt. Het Gomarus College is een leer- en leefgemeenschap van mensen die zich richten op het volgen van het voorbeeld van Christus in alle aspecten van het leven. 
Daarbij gaan we uit van de volgende waarden: Vanuit Gods liefde samen ontdekken en groeien, in verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de natuur. 
 
In ons identiteitsdocument staat beschreven wat deze overtuiging betekent voor het onderwijs dat wij geven en voor de eisen die wij stellen aan het personeel dat bij ons werkt.

Wat wij vragen

Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin je verbinding aangaat met medewerkers, hen vertrouwen geeft en stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Je bent innovatief en hebt visie op onderwijs. Je kunt dit omzetten naar teamplannen en weet onderwijsdoelstellingen op een motiverende wijze in praktijk te brengen. Je durft besluiten te nemen door actie te ondernemen of een oordeel te geven over een bepaalde kwestie. Je werkt planmatig aan het realiseren van doelstellingen en blijft ook bij eventuele tegenslagen je richten op het behalen van de doelen. Als docent ben je in het bezit van een lesbevoegdheid voor het Voortgezet Onderwijs. De van toepassing zijnde functiebeschrijvingen en een uitwerking van de benodigde competenties zijn als bijlage toegevoegd. 

Wat wij bieden

De vacature voor teamleider betreft een vacature voor 0,6-1,0 fte. Je combineert je leidinggevende taak met een lesgevende taak of werkzaamheden met een projectmatig karakter. Het betreft een tijdelijke aanstelling als teamleider met uitzicht op een vast dienstverband. De functie teamleider VMBO wordt ingedeeld als Afdelingsmanager - Teamleider B - in schaal 12.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel