Vacature

Locatiedirecteur(en) basisonderwijs

20-32 uur (0,5-0,8 fte)

Florion - scholen Florion - regio Zwolle, Noord-Veluwe, Noord Overijssel, Zuid-West Drenthe en Flevoland

Werkzaamheden

Florion is op zoek naar nieuwe locatiedirecteuren. Je geeft op geloofwaardige wijze leiding aan één of meerdere basisscholen (integrale verantwoordelijkheid) binnen Florion. Wij bieden een werkplek binnen onze organisatie Florion.

Florion is een vereniging met 24 basisscholen, waaronder een SBO-school en vier integrale kindcentra in de regio’s Zwolle, Noord-Veluwe, Noord-Overijssel, Zuid-West Drenthe en Flevoland. Er wordt lesgegeven aan ca. 3500 leerlingen en er zijn ca. 400 personeelsleden werkzaam bij Florion.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.
 
Florion staat voor geloofwaardig onderwijs. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar. Zie verder ook onze website.

Wat wij vragen

  • Een inspirerende, enthousiaste en geloofwaardige locatiedirecteur die vanuit persoonlijk geloof met visie leiding geeft en die op een communicatief vaardige wijze verbinding kan leggen met kinderen, ouders, personeelsleden en externen.
  • Iemand die werkt vanuit onderwijskundige gerichtheid vanuit gedeeld, inspirerend, opbrengstgericht en onderzoeksmatig leiderschap en die het samenwerken en leren bevordert.
  • Een reflectieve houding op eigen handelen en organisatorische kwaliteiten.
  • Scholen van Florion zijn scholen die leven en werken vanuit de Bijbel en een bewust en toegewijd christelijk karakter hebben. We vragen van onze medewerkers dat ze zelf ook toegewijde christenen zijn en zich herkennen in centrale waarden van de gereformeerde traditie. In ons identiteitsdocument is de christelijke identiteit van Florion omschreven. Bij aanvaarding van de benoeming ondertekent elk personeelslid de medewerkersverklaring, waarin we vragen of je je kunt en wilt verbinden met deze identiteit.

Wat wij bieden

  • Voor informatie over de exacte locaties kan contact opgenomen worden met de directeur-bestuurder van Florion. De ingangsdatum is in principe 1 augustus 2022. Uiteraard zullen we zowel qua school als ingangsdatum rekening houden met de mogelijkheden en wensen van de kandidaten.
  • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel