Vacature

Schoolleider vmbo (bb/kb) onderbouw

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

Greijdanus - vmbo onderbouw (bb/kb) - Zwolle

Werkzaamheden

We zijn op zoek naar een schoolleider die per het nieuwe schoolseizoen (2022/2023) de rol van adjunct-directeur vmbo (bb/kb) onderbouw op zich neemt.

Greijdanus geeft het onderwijs vorm langs de lijn van Geloof in Ontwikkeling (GO). Deze lijn is het resultaat van een jarenlang proces waarbij de christelijke identiteit op verschillende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van de gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren. Dit proces, wat zich blijvend doorontwikkelt, vraagt om sterk schoolleiderschap.

Je vertaalt de visie (Geloof in Ontwikkeling) verder door naar de praktijk. Je biedt het team daarbij structuur en weet prioriteit aan te brengen bij alle ontwikkelingen. Je doet dit niet alleen - je maakt juist gebruik van de kwaliteiten van het team en weet taken te delegeren.

Je toont lef in het sturen op doelen vanuit de organisatie en/of het team. Je loopt voorop, maar hebt tegelijk oog voor het hele team, waarbij je let op tempo, draagkracht en motivatie. Je weet verschillen tussen de teamleden te waarderen, maar bent tegelijk in staat mensen met elkaar te verbinden, een `samen’ te creëren. Je bent benaderbaar en aanspreekbaar.

Je maakt deel uit van het managementteam van de vestiging. Vanuit die rol

 • lever je je inhoudelijke bijdragen aan visie- en strategische beleidsontwikkeling van de vestiging;
 • adviseer je de vestigingsdirecteur over vernieuwing van het onderwijsbeleid en over algemene beleidszaken;
 • neem je deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de vestiging;
 • stuur je projecten en activiteiten aan.

Wat wij vragen

We zijn daarom op zoek naar iemand die:

 • hart heeft voor- en bij voorkeur ervaring heeft met specifiek deze jongeren-doelgroep. Ook in je rol als leider heb je regelmatig contact met jongeren en hun ouders. Je beschikt daarom over uitstekende pedagogische en communicatieve vaardigheden;
 • in staat is om de visie van de school inspirerend en concreet, samen met het team, te vertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • in staat is om samenhang te creëren in processen, te verbinden en richting te geven. Je bent hierin besluitvaardig en doelgericht;
 • het team en de individuele medewerkers vanuit vertrouwen weet te stimuleren tot verdere ontwikkeling, groei en probleemoplossend vermogen;
 • ruimte geeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar hierop ook aanspreekt en lef heeft om te sturen en in te grijpen waar nodig. Je bent vaardig in het omgaan met conflictsituaties bij jongeren, ouders en personeel;
 • in staat is om teamleden te coachen bij hun functioneren;
 • goed kan luisteren;
 • aanspreekbaar is en durft aan te spreken (gerichte feedback).

Voor deze functie wordt een opleiding op het gebied van management (niveau master) verwacht. Wanneer je deze opleiding nog niet hebt gedaan, gaan we ervan uit dat je open staat voor een ontwikkel/studietraject.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een hardwerkend team;
 • Volop mogelijkheden om mee te denken over en te werken aan onderwijsvernieuwing;
 • Inschaling in schaal 12 OOP van de CAO VO (wanneer wordt voldaan aan alle functie-eisen);
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel