Vacature

Lid Raad van Toezicht Stichting Elan

Stichting Elan - Raad van Toezicht - Hilversum

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht van Stichting Elan is op zoek naar een lid voor de portefeuille onderwijs. Bent u intrinsiek gemotiveerd een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht van Stichting Elan? 
 
De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid voor het toezicht op Stichting Elan. Daarnaast bent u als lid met de portefeuille onderwijs een prettige, kritische sparringpartner voor en geeft u met kennis van zaken raad aan het college van bestuur. U bekijkt onderwijskundige vraagstukken vanuit een strategisch perspectief en heeft kennis van het politieke en bestuurlijke krachtenveld van een onderwijsorganisatie. Belangrijke thema’s uit het nieuwe strategisch beleidsplan voor 2023-2027 zijn de samenwerking met jeugdhulp, inclusiever onderwijs, organisatieontwikkeling en personeel en arbeidsmarkt. 
 
De samenwerking tussen de Raad van Toezicht, het bestuur en de organisatie is waardegedreven en kenmerkt zich door: moedig zijn & leren, vertrouwen & loyaliteit, vooruitkomen & idealen hebben. Als toezichthouder draagt u bij aan een open en transparante cultuur en kijkt u kritisch naar uzelf en de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en zonder oordeel stelt u vragen om elkaar en de situatie goed te begrijpen. Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen met de RvT en GMR bent u als toezichthouder betrokken bij én zichtbaar in de organisatie om u een zo compleet mogelijk beeld te vormen. U geeft invulling aan betrokkenheid mét gepaste distantie. U bent een aanvulling op de divers samengestelde raad. 
 
De vacature ontstaat wegens het verstrijken van de statutaire termijn, de vacature is op voordracht van de GMR.
 
Ingangsdatum: 1 augustus 2022
 
Informatie over de organisatie
Acht scholen voor christelijk en algemeen bijzonder gespecialiseerd onderwijs in het Gooi vormen samen Stichting Elan. De stichting telt ruim tweehonderdvijftig medewerkers die werkzaam zijn op vier scholen voor speciaal basis onderwijs en vier scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast heeft de stichting een expertisepool en een integrale tussenvoorziening BOOST. De stichting stelt zich ten doel het verschil te maken voor kinderen voor wie het verschil nog niet gemaakt is. Dat wil zeggen dat zij de passende plek biedt aan leerlingen die op het gespecialiseerd onderwijs zijn aangewezen. Stichting Elan is de passende plaats voor alle kinderen die een school nodig hebben, maar die nog niet gevonden is.
 
De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De geldende Governance Code en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De Raad van Toezicht vormt een collegiaal team dat transparantie, onafhankelijkheid, rolbewustzijn en reflectie in hun rol als toezichthouder centraal stelt. In persoonlijke competenties, expertise en stijl zijn de leden complementair. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggenspraak of onverenigbaarheden naar letter of geest. De raad streeft ernaar de kwaliteit van het bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren.  
 
Voor meer informatie, waaronder de Statuten, Reglement Raad van Toezicht, Strategisch Beleidsplan 2018-2022 en het Jaarverslag 2020, zie de website van stichting Elan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar.

Wat wij vragen

Competenties en vaardigheden
 • U bent op basis van kennis en ervaring in staat om op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartner over vraagstukken waar het bestuur voor staat.
 • U brengt deskundigheid mee op het gebied van (gespecialiseerd) onderwijs en kwaliteitsbeleid.
 • U heeft kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen en netwerkspelers waar de organisatie mee te maken heeft.
 • U onderschrijft de Code Goed Bestuur en de principes van modern toezicht.
 • U bent in staat rolvast en rolbewust uw toezichthoudende rol uit te voeren en neemt het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder.
 • U kunt beoordelen/toezien combineren met adviseren/stimuleren.
 • U bent onafhankelijk, transparant en integer en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Functie-eisen
 • Analytisch en strategisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Voldoende tijd en energie om de functie van toezichthouder met bijbehorende taken, vanuit de diverse rollen, uit te voeren.
 • U onderschrijft de christelijke en algemeen bijzondere grondslag, doelstelling, missie en visie van stichting Elan.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Wat wij bieden

 • Een interessante mogelijkheid om vanuit een toezichthoudende rol van toegevoegde waarde te zijn voor het gespecialiseerd onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.
 • Een organisatie waarin men hecht aan transparante werkrelaties en een grote betrokkenheid bij de leerlingen.
 • Een financieel gezonde organisatie. 
 • Een organisatie die gericht is op ontwikkeling en samenwerking.
 • Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlengen.
 • Een vergoeding van € 9.240,- per jaar. 

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel