Vacature

Lid Raad van Beheer Ds. Pierson College

Ds. Pierson College - Raad van Beheer - 's-Hertogenbosch

Werkzaamheden

Door het vertrek van enkele leden van de Raad van Beheer ontstaan er per 1 januari 2023 drie vacatures voor de functie van Lid van de Raad van Beheer. Allen in eerste instantie voor een periode van 4 jaar.
 
Het ds. Pierson College hanteert een Raad van Beheer model. Het bevoegd gezag bestaat uit een algemeen bestuur, belast met de intern toezichthoudende taak, en een dagelijks bestuur in de vorm van de rector/bestuurder. In een intern toezichtkader is vastgelegd hoe er invulling wordt gegeven aan het integraal toezicht houden op de uitvoering van het beleid, de besluiten en op het functioneren van de rector/bestuurder.
 
Het ds. Pierson College voor vmbo-t, havo en atheneum is een protestants christelijke school met een open karakter. Het ds. Pierson College maakt deel uit van het onafhankelijk onderwijsnetwerk ORION.
 
De school heeft ruim 1.600 leerlingen en 175 personeelsleden. In een modern gebouw wordt vorm gegeven aan eigentijds onderwijs. De school heeft een sterk leerlinggericht karakter. In alle leerjaren is er ruimte voor maatwerk en keuzes voor leerlingen. Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe docenten en de bevordering van onderlinge betrokkenheid.
 
Meer informatie over onze school? Bekijk onze website, het schoolplan, het bestuursverslag en de Pierson bulletins.

Wat wij vragen

De toezichthouder die wij zoeken denkt in kansen, staat open voor ontwikkelingen en weet zijn/haar netwerk te benutten voor de Pierson. Hij/zij is daadkrachtig en houdt van duidelijkheid en hecht aan veiligheid en vertrouwen, kan relativeren en beschikt over enig gevoel voor humor.
 
Uit uw sollicitatiebrief blijkt dat u
 • affiniteit heeft met onderwijs en betrokken bent bij wat er speelt in het onderwijs en de omgeving (kansen ziet en risico’s kunt inschatten);
 • de protestant-christelijke identiteit van de school en de kernwaarden die zij daaraan verbindt (respect, hulpvaardigheid, solidariteit en persoonlijke aandacht) kan en wil uitdragen;
 • het analytisch vermogen heeft om in complexe strategische vraagstukken een onafhankelijk oordeel te vormen;
 • de vaardigheden heeft om oplossingsgericht samen te werken in een multidisciplinair team; 
 • de bereidheid tot consensus en vaardigheid om kennis te delen;
 • reflectief vermogen heeft om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en zonodig bij te stellen;
 • de bereidheid heeft zich verder te scholen als toezichthouder;
 • bij voorkeur woont of werkt in de regio ’s-Hertogenbosch en/of affiniteit heeft met deze mooie stad.
Voor de drie vacatures zijn wij bij voorkeur op zoek naar kandidaten met een afgeronde hbo+ opleiding en een van de volgende profielen:
 • expertise in HRM & personeelsbeleid;
 • expertise in huisvesting, vastgoed en/of projectontwikkeling;
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring (bij voorkeur in het onderwijs).

Wat wij bieden

De Raad van Beheer vergadert ongeveer 6 keer per jaar gezamenlijk volgens een jaarrooster in het begin van de avond. Daarnaast is er de mogelijkheid tot nascholing en een studiereis en kunnen er werkbezoeken plaatsvinden. Leden van de Raad van Beheer ontvangen een vergoeding van € 3.500 bruto per jaar (exclusief onkostenvergoeding op basis van declaratie).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel