Vacature

Orthopedagoog

(0,5 fte)

Guido - VMBO - Amersfoort

Werkzaamheden

Voor onze VMBO locatie in Amersfoort zijn wij per 1 oktober op zoek naar een orthopedagoog. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een generalist of studerend daarvoor. Het werkterrein van de orthopedagoog-generalist bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Kenmerkend is de systemische benadering: individuele situaties worden gerelateerd aan grotere systemen: klas, school, omgeving. De orthopedagoog is een belangrijke schakel tussen onderwijs - zorg en school - omgeving. Het werk strekt zich uit over de volle breedte van preventie en signalering tot diagnostiek, kortdurende begeleiding en verwijzing. De orthopedagoog maakt deel uit van het ondersteuningsteam waar leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, specialistisch leerkracht (RT) en een basis-orthopedagoog deel vanuit maken.

Dit zijn je werkzaamheden:

Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek

 • Analyseert gegevens van ketenpartners/werkveldprofessionals/externe instanties, na toestemming van belanghebbenden en adviseert over individuele aanpak.
 • Observeert leerlingen, individueel en in groepsverband, verricht licht diagnostisch onderzoek en analyseert resultaten gericht op advies en begeleiding.
 • Stelt in complexe situaties een handelingsplan op voor begeleiding.
 • Adviseert betrokkenen (o.a. docenten, ondersteuningsteam, ouders/verzorgers) over de aanpak van een specifieke leerling of groepsgerichte aanpak.
 • Draagt zorg voor verslaglegging, dossiervorming, deskundigheidsonderbouwing en informatievoorziening.

Professionalisering

 • Signaleert en onderzoekt ondersteuningsbehoeften bij medewerkers inzake leerlingenzorg/ondersteuning, adviseert hierover en adviseert over professionalisering.
 • Observeert, op verzoek, docenten/mentoren in de klas of bij individuele gesprekken, biedt op coachende wijze begeleiding en geeft handelingsgerichte adviezen over leerlingen in de klas.
 • Begeleidt docenten en mentoren bij de uitvoering van de leerlingenzorg/ondersteuning.
 • Geeft voorlichting aan teams over zorg/ondersteuning, specifieke situaties en thema's etc.

Beleidsontwikkeling leerlingenzorg/ondersteuning

 • Brengt het eigen specialisme in brede werk- en projectgroepen.
 • Signaleert interventiebehoeftes op specifieke thema's en neemt initiatief voor inzet en adviseert over bewezen effectieve interventies.

Wat wij vragen

Kennis en vaardigheden

 • Master psychologie of pedagogische wetenschappen met diagnostiekaantekening en basisregistratie bij het NIP of NVO (vijfjaarlijkse herregistratie). Bij voorkeur een postmasteropleiding tot Schoolpsycholoog of registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP of Orthopedagoog-Generalist bij het NVO.
 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen) op het vakgebied via een passende opleiding.
 • Kennis van de doelgroep, gedragspatronen en -stoornissen en de vertaling daarvan naar de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerling.
 • Vaardigheid in het analyseren van (complexe) situaties en problemen, in het begeleiden van leerlingen / ouders / docenten.
 • Houding waarin je je doorlopend blijft professionaliseren (door middel van intervisie / scholing en/of supervisie).
 • Sterke interpersoonlijke vaardigheden (communicatie, samenwerken, assertiviteit, flexibiliteit).

Wat wij bieden

 • Een dynamische, innovatieve en bevlogen werkomgeving.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO.
 • Een laptop van school, of aantrekkelijke mogelijkheden om met een eigen device te werken;
 • Een salaris van maximaal € 5.329,00 (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • De mogelijkheid voor medewerkers om zich professioneel te blijven ontwikkelen.
 • Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel