Vacature

Directeur

(0,8-1,0 fte)

CorDeo scholengroep - EBS De Oase en GBS De Waterspiegel - Almere

Werkzaamheden

De evangelische school De Oase en de gereformeerde school De Waterspiegel, beiden gevestigd in Almere gaan vanaf 1 augustus 2019 samen verder in één gebouw onder de nieuwe naam: “christelijke basisschool De Verbinding”.

 

Als je van uitdagingen, ondernemen en verbinden houdt, dan moet je verder lezen… Je komt op een moment dat het formele stuk van de fusie achter de rug is, de eerste onderlinge verkenningen zijn gedaan en de voorbereidingen zijn verricht. Maar nu begint het echte werk pas: hoe ga jij als procesgerichte leidinggevende van twee scholen met twee schoolculturen en twee onderwijsconcepten één school maken? Een mooie opdracht voor een ondernemende, verbindende en integere directeur die de ruimte opzoekt om dit proces samen met alle direct betrokkenen tot een succes te maken.

 

Ingangsdatum: per 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk.

 

De nieuwe school De Verbinding bouwt voort op twee scholen met beide een eigen grondslag: De Oase met een Evangelische grondslag en De Waterspiegel met een gereformeerde grondslag. Beide locaties vallen onder één brinnummer en gaan straks als nieuwe school met een nieuwe naam verder.

 

De komende jaren willen we groeien als school in Almere met onze identiteit als onderscheidend vermogen. Naast onze identiteit bieden we goed, christelijk toekomstgericht, passend motiverend onderwijs. Duurzaamheid en kwaliteit van onderwijs zijn in eerste instantie onze speerpunten. We worden gehuisvest in het gebouw van De Waterspiegel dat verbouwd zal worden tot een modern schoolgebouw met een groen schoolplein. Een nieuwe huisstijl is in ontwikkeling.

 

‘Van iedereen op dé christelijke school van Almere’

 

Het onderwijs willen we toekomstgericht maken en de kernvakken willen we thematisch gaan inrichten, waarbij de groepsindeling vervaagt en kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken, leren samenwerken en het probleemoplossend denken gestimuleerd wordt; vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de 21ste eeuw.

 

We gaan starten met acht jaargroepen met ca. 200 leerlingen in acht lokalen. Naast een vast team van zeer gedreven leerkrachten hebben we een interne begeleider, een Remedial Teacher, een hoogbegaafdheidsdeskundige en NT2 deskundigen. Daar waar nodig zetten we ouders in om de betrokkenheid van ouders en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.

Wat wij vragen

 • Je bent een actief betrokken christen, die mee wil bouwen aan burgerschapsvorming vanuit de christelijke identiteit en die wil bijdragen aan goed christelijk onderwijs.
 • Je onderschrijft de identiteitsverklaring van de CorDeo scholengroep en draagt deze op een passende wijze uit.
 • Je beschikt over meerdere jaren leidinggevende ervaring en hebt kennis van de recente ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verander-/verbetertrajecten gericht op het stimuleren van een open professionele cultuur.
 • Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO of bereid je te registreren.

 

Competenties en vaardigheden

 • Je hebt een visie op eigentijds en toekomstgericht goed onderwijs en je bent het boegbeeld van de school en weet de nieuwe school goed te profileren.
 • Leerlingen, ouders en teamleden weten je makkelijk te vinden. Je bent open, verbindend, enthousiast en inspirerend, betrokken en ambitieus. Tegelijkertijd treed je integer en duidelijk op en durf je ook te begrenzen.
 • Je bent ondernemend, gericht op SAMEN, maakt gebruik van de beschikbare kwaliteiten in het team en je weet mensen goed mee te nemen in de ontwikkeling van de nieuwe school.
 • Je gaat respectvol om met culturele en religieuze verschillen en je geeft de christelijke identiteit en cultuur van de school herkenbaar vorm en draagt deze uit.
 • Anderen zeggen over je dat je veel sociale vaardigheden in huis hebt zoals: humor, empathisch, je straalt rust en vertrouwen uit, je bent reflectief en kan goed luisteren.
 • Je neemt alle direct betrokkenen uiterst serieus. Je waardeert de inbreng van ouders, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en je durft inhoudelijke en soms moeilijke beslissingen te nemen. Je durft buiten de gebaande paden te denken.
 • Je gaat aan de slag met de eerste contouren voor een nieuwe koers en geeft goed richting aan dit proces.
 • Je schept een professionele cultuur waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen door feedback te geven en te ontvangen.

Wat wij bieden

De CorDeo scholengroep in Leusden biedt:

 • een plek waar je volop mogelijkheden hebt en krijgt om te groeien in persoonlijk leiderschap;
 • een bestuur en collega directeuren die voortdurend erop gericht zijn om elkaar beter te maken en het beste te zoeken voor onze leerlingen;
 • ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting;
 • scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast;
 • inschaling DB CAO-PO (€ 2.999,00 - € 4.791,00) plus bruto directeurentoelage van € 324,87.

 

De Cordeo scholengroep profileert zich als een gave organisatie om voor te werken. Wij zijn een relatief jonge organisatie, waar ca. 380 medewerkers (ruim 200 fte) elke dag met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme werken aan goed en christelijk onderwijs. Dat geven we aan ongeveer 3.250 leerlingen in het primair onderwijs, geografisch verspreid over 18 locaties in verschillende gemeenten in het midden van het land.

 

Onze scholen bieden onderwijs vanuit de evangelische- en de gereformeerde grondslag: wij handelen vanuit het motto ‘leren in vertrouwen’. Onze organisatie is licht groeiend en financieel gezond. Onze directeuren zijn integraal verantwoordelijk en komen een keer per maand bij elkaar samen met het College van Bestuur. Samen vormen zij het managementteam dat gericht is op het realiseren van de volgende strategische doelen: goed en christelijk onderwijs, duurzaam en inclusief onderwijs en persoonlijk leiderschap. Eigenaarschap van de directeuren is hierin een belangrijk thema.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel