Vacature

Directeur

(0,8-1,0 fte)

CorDeo scholengroep - GBS De Horizon - Hoogland

Werkzaamheden

Met het team van de Horizon ga je invulling geven aan eigentijds christelijk onderwijs. Het team wil bouwen aan nieuw elan waarin een nieuwe onderwijsvisie richtinggevend is. Je bewaakt de onderwijskundige koers én de kaders van een professionele cultuur. Daarin heb je aandacht voor de betrokkenheid van teamleden onderling en met de leerlingen.

 

Je beschikt over een onderzoekende houding en verdiept bestaande onderwijskundige uitgangspunten, zoals onderzoekend- en thematisch leren, en sluit aan bij de huidige kwaliteit. Je opent deuren en versterkt het leren van elkaar, zodat talenten van leerlingen, ouders en teamleden in de breedste zin van het woord tot ontwikkeling komen. Je draagt met plezier en trots uit wat De Horizon heeft te bieden!

 

De Horizon is een school met een duidelijke christelijke identiteit in Hoogland. We geven les aan 260 leerlingen, die zijn verdeeld over 10 groepen in twee gebouwen. Ons team bestaat uit 26 personeelsleden waaronder vakleerkrachten voor gym, drama en muziek. Het MT bestaat uit een interne begeleider (2,5 dagen) en twee bouwcoördinatoren.

 

Onze school heeft een breed onderwijsaanbod en werkt aan een profiel met betrekking tot passend onderwijs, waarin aandacht is voor meer- en hoogbegaafdenonderwijs. Ons onderwijs is klassikaal georganiseerd, vanaf groep 5 wordt ‘s middags gewerkt volgens de uitgangspunten van onderzoekend leren. De vakken bieden we geïntegreerd en thematisch aan zodat vaardigheden aan bod komen die nodig zijn in de 21e eeuw zoals bijvoorbeeld samenwerken, ICT-geletterdheid en kritisch denken. Dit schooljaar starten we met de implementatie van de Kanjertraining.

 

'Waar talenten in de breedste zin van het woord tot ontwikkeling komen'

 

De vijf kernwaarden die centraal bij ons op De Horizon centraal staan zijn identiteit, verantwoordelijkheid, samenwerken, kwaliteit, talentonwikkeling. We werken vanuit de missie: ‘Jij bent van Go(u)d!’.

Wat wij vragen

 • Je bent actief christen en kunt de identiteitsverklaring van de CorDeo scholengroep ondertekenen en op passende wijze uitdragen.
 • Je beschikt over leidinggevende ervaring en hebt kennis van de ontwikkelingen binnen het (basis)onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verander-/ verbetertrajecten gericht op het stimuleren van een open professionele cultuur.
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma of rond op korte termijn een schoolleidersopleiding af.

 

Competenties en vaardigheden

 • Je geeft vanuit een heldere onderwijsvisie richting aan de koers en ontwikkelingen van de Horizon.
 • Je hebt een gestructureerde werkhouding en houdt zicht op de rode draad.
 • Je staat voor professioneel en transparant leiderschap en biedt teamleden ruimte zonder in te boeten aan besluitvaardigheid en daadkracht.
 • Je bent betrokken bij het team en de professionals, waarbij je de balans vindt tussen serieus versus humor en vertrouwen versus begrenzen.
 • Je maakt gebruik van de kwaliteiten van de teamleden.
 • Je hebt een visie op eigentijds en toekomstgericht onderwijs, je bent enthousiast en positief ingesteld.
 • Je hebt een flexibele, open en reflectieve grondhouding.
 • Je geeft de identiteit en cultuur van de scholen herkenbaar vorm en draagt die uit.
 • Je communiceert vanuit openheid en bent benaderbaar voor zowel medewerkers als ouders en leerlingen.

Wat wij bieden

De CorDeo scholengroep in Leusden biedt:

 • een betrokken en hardwerkend team waarin vanuit een herkenbare christelijke levensovertuiging wordt gewerkt;
 • een stimulerende werkplek binnen de CorDeo scholengroep als professionele organisatie;
 • een plek waar je volop mogelijkheden hebt en krijgt om te groeien in persoonlijk leiderschap;
 • een bestuur en collega directeuren die voortdurend erop gericht zijn om elkaar beter te maken en het beste te zoeken voor onze leerlingen;
 • ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting;
 • scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een aanstelling per 1 augustus 2019 voor de duur van een jaar met uitzicht op vast;
 • inschaling DB volgens CAO-PO (€ 2.999,00 – € 4.791,00) plus bruto directeurentoelage van € 324,87.

 

De Cordeo scholengroep profileert zich als een gave organisatie om voor te werken. Wij zijn een relatief jonge organisatie, waar ca. 380 medewerkers (ruim 200 fte) elke dag met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme werken aan goed en christelijk onderwijs. Dat geven we aan ongeveer 3.250 leerlingen in het primair onderwijs, geografisch verspreid over 18 locaties in verschillende gemeenten in het midden van het land.

 

Onze scholen bieden onderwijs vanuit de evangelische- en de gereformeerde grondslag: wij handelen vanuit het motto ‘leren in vertrouwen’. Onze organisatie is licht groeiend en financieel gezond. Onze directeuren zijn integraal verantwoordelijk en komen een keer per maand bij elkaar samen met het College van Bestuur. Samen vormen zij het managementteam dat gericht is op het realiseren van de volgende strategische doelen: goed en christelijk onderwijs, duurzaam en inclusief onderwijs en persoonlijk leiderschap. Eigenaarschap van de directeuren is hierin een belangrijk thema.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel