Vacature

Lid Raad van Toezicht LEV-WN

LEV Scholengroep West Nederland - raad van toezicht - Alphen aan de Rijn

Werkzaamheden

Als lid van de Raad van Toezicht van LEV-WN scholengroep ziet u toe op de uitvoering van het beleid door de voorzitter College van Bestuur. Vanuit uw relevante kennis en ervaring van het primair onderwijs bent u sparringpartner op thema’s als basisvaardigheden, schooladviezen, overgang PO-VO en IKC-ontwikkeling. Ook ziet u toe op de gang van zaken in de vereniging en op de 26 bij LEV-WN aangesloten scholen voor primair en speciaal onderwijs.
 
De Raad van Toezicht is strategisch partner en werkgever van de voorzitter College van Bestuur. Uw brede ervaring met bestuur, toezicht en governance en uw onafhankelijke denkkracht zet u in om een bijdrage te leveren aan actuele thema’s voor LEV-WN. Zoals doorontwikkeling van de organisatie, de governance, strategisch HR beleid en arbeidsmarktvraagstukken, huisvestingsvraagstukken, identiteit en burgerschap.
 
U maakt onderdeel uit van een complementair team van vijf toezichthouders. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig haar functioneren en werkt aan haar eigen professionalisering. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een onderwijs- en kwaliteitscommissie. U neemt plaats in de onderwijs- en kwaliteitscommissie.
 
De vacature ontstaat vanwege het reglementair aftreden van een van de leden van de Raad van Toezicht. Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk.
 
LEV-WN is een vereniging voor primair en speciaal onderwijs, waar 26 scholen (circa 3900 leerlingen) in West Nederland – van Den Helder tot Axel – onder vallen. LEV staat voor ‘Liefde en Vertrouwen’, is Hebreeuws voor ‘hart’ en betekent ‘durf’. Het typeert een energieke onderwijsorganisatie. 
 
Bij LEV-WN geloven wij dat ons onderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleert. De inspiratie voor dat onderwijs vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Kinderen bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar. Ook de LEV-medewerkers delen in ons ‘geloof in ontwikkeling’: als volwassenen ben je nooit uitgeleerd, is onze boodschap. LEV-WN geeft haar mensen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen tot bevlogen onderwijsverbeteraars, we moedigen hen er zelfs toe aan en faciliteren dit. Daarbij is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan en het belang van respect voor jezelf en anderen. 
 
LEV-WN scholen hebben allemaal een eigen karakter. Dat wordt bepaald door de lokale context, de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Binnen LEV-WN krijgen zij de ruimte om hun school een eigen gezicht te geven. Onderling werken de LEV-WN scholen nauw met elkaar samen: zo leren zij van elkaar en maken zij gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. En dat komt de leerlingen van de LEV-WN scholen weer ten goede.
 
De aansturing van de organisatie is in handen van een voorzitter College van Bestuur, die leidinggeeft aan de directeuren en aan de medewerkers van het bestuurskantoor. 
 
Voor meer informatie, zoals de statuten, reglementen, strategisch beleidsplan ‘Samen op expeditie’ en jaarverslagen, verwijzen we naar de website van LEV-WN.

Wat wij vragen

Competenties en vaardigheden
 • U heeft een eigentijdse opvatting over bestuur, toezicht en governance en kunt deze in praktijk toepassen.
 • U bent in staat besluiten te nemen in de Raad van Toezicht.
 • U beschikt over de verbindende vaardigheden om de Raad van Toezicht vanuit een gezamenlijk belang als een optimaal samenwerkend geheel te laten functioneren.
Functie-eisen
Als lid Raad van Toezicht: 
 • bent u in staat de identiteit, missie en visie van LEV-WN uit te dragen.
 • hebt u kennis van en ervaring met primair en speciaal onderwijs.
 • beschikt u over algemeen bestuurlijke kwaliteiten, expertise en ervaring.
 • bent u een onafhankelijk denker met voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken.
 • kunt u goed samenwerken en verschillende invalshoeken bij elkaar brengen.
 • heeft u voldoende tijd beschikbaar en woont u in, of dichtbij, het verzorgingsgebied. 

Wat wij bieden

 • Een plek binnen een goed samenwerkende Raad van Toezicht, met een moderne visie op toezichthouden.
 • Een gezonde, energieke organisatie waar goed onderwijs wordt gegeven, met de Bijbel als basis, en waar gezamenlijk gewerkt wordt aan Samen op Expeditie 2019-2023.
 • Een team dat jaarlijks evalueert en wil functioneren als een lerende organisatie.
 • Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlengen.
 • Een vergoeding van op dit moment € 3.600,- per jaar.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel