Vacature

Twee leden Raad van Toezicht WSKO

WSKO - Raad van Toezicht - Poeldijk

Werkzaamheden

Wilt u meebouwen aan kwalitatief sterk en vernieuwend basisonderwijs in Westland en Midden-Delfland? Binnen de Raad van Toezicht van WSKO zijn twee vacatures voor een lid van de Raad van Toezicht met specifieke expertise. De een op het gebied van Onderwijs en de ander op het gebied van Organisatieontwikkeling.
 
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) bestaat uit 17 enthousiaste en ondernemende basisscholen. WSKO kenmerkt zich door een diversiteit in het onderwijsaanbod, zodat ouders altijd een school kunnen kiezen die past bij hun kind. Binnen de koers van WSKO geven schooldirecteuren hun onderwijs vorm op een manier die past bij de school, het team en de kinderen.
 
WSKO heeft bijna 500 medewerkers die onderwijs bieden aan circa 5.200 leerlingen in Westland en Midden-Delfland. Voor meer informatie over WSKO verwijzen wij graag naar de website.
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast bezoeken de leden een aantal scholen per jaar om zich een beeld te kunnen vormen van wat zich binnen de scholen afspeelt. Ook wordt er twee keer per jaar met de GMR gesproken.

Wat wij vragen

Expertise
In onze Raad van Toezicht onderschrijft ieder lid de missie, ambitie en de strategische doelen van WSKO en de Code Goed Bestuur. Wij zoeken iemand van onbesproken gedrag, die zich onafhankelijk en integer kan opstellen.
 
De kandidaat heeft aantoonbare kwaliteiten (en ervaring) als intern toezichthouder, waaronder:
 • Overzicht en analytisch vermogen;
 • Affiniteit met het onderwijs;
 • Beschikt bij voorkeur over een -voor het onderwijs en de regio relevant- netwerk;
 • Is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
In het profiel, waarvoor -zoals genoemd- twee functies opengesteld zijn, gaat het minimaal om de volgende aandachtsgebieden:
 • Onderwijskundig beleid en kwaliteitszorg;
 • Organisatie- en managementontwikkeling; 
In combinatie met de aandachtsgebieden:
 • Sociaal beleid;
 • Communicatie en marketing;
 • Ondernemerschap.

Wat wij bieden

De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden en adviseur en werkgever zijn voor het College van Bestuur. De belangrijkste taak is het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en het bewaken van de doelstellingen van de stichting.
 
De RvT richt zich in haar toezichthoudende rol op de volgende aandachtsgebieden:
 • Onderwijskundig beleid;
 • Financieel beleid;
 • Sociaal beleid (HRM, arbeidsmarkt, opleiding);
 • Ondernemerschap;
 • Openbaar (lokaal) bestuur;
 • Communicatie en marketing;
 • Organisatie- en managementontwikkeling;
 • Bestuurlijke en juridische ontwikkelingen.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel