Vacature

Zorgcoördinator

20 uur (0,5 fte)

LOGOS - Praktijkschool De Noordhoek - Gorinchem

Werkzaamheden

Met ingang van 1 februari 2023 of anders zo spoedig mogelijk, zoeken wij een Zorgcoördinator voor Praktijkschool De Noordhoek. Het betreft een tijdelijke benoeming van één jaar voor 20 uur. Er is perspectief dat de benoeming wordt omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd.

*Ook wanneer je niet per direct beschikbaar bent nodigen we je van harte uit te solliciteren.
 
Onze nieuwe collega werkt samen met de andere zorgcoördinator vanuit het zorgteam. De school kent een theoretische en praktische leerlijn. De vacature is nadrukkelijk voor de zorgcoördinator voor de praktische leerlijn (uitstroom arbeid). Het zorgteam bestaat naast beide zorgcoördinatoren uit 2 orthopedagogen, een zorgbegeleider en een schoolmaatschappelijk werkende en wordt aangestuurd door de teamleider Zorg. Daarnaast zijn er docenten en assistenten, medewerkers op het gebied van administratie, rooster, facilitair en overige disciplines zoals de logopedist en verzuimcoördinator, teamleider Onderwijs en directeur.
 
Uiteraard wordt er intensief samengewerkt met externe instanties als jeugdzorg, leerplicht, medewerkers van MUNIO (het samenwerkingsverband) etc.
 
De zorgcoördinator
 • adviseert en coacht mentoren en docenten en zet zijn/haar deskundigheid in binnen het zorgteam;
 • observeert in klassensituaties om de groep in interactie met de docenten te leren kennen;
 • coördineert de werkzaamheden in het kader van de leerlingbegeleiding;
 • levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kwaliteit van de leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten;
 • levert een bijdrage aan de uitvoering van het zorgaanbod, de leerlingbegeleiding en het onderwijs. Maakt naar aanleiding van de didactische toetsen een analyse en zet deze om in acties voor extra begeleiding;
 • ontvangt nieuwe ouders (intake) en draagt zorg voor de aanmelding van nieuwe leerlingen.
De Noordhoek is een Christelijke school voor praktijkonderwijs en telt ruim 200 leerlingen. De Noordhoek biedt onderwijs aan moeilijk lerende jongeren van 12 tot 18 jaar. Kern van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt door stages. Er worden zowel praktijk- als theorievakken aangeboden. Het team van De Noordhoek wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid voor de individuele leerling, gecombineerd met een ontspannen sfeer.

De Noordhoek is bezig met de verdere ontwikkeling van het planmatig werken. We gebruiken hiervoor een handelingsgericht leerlingvolgsysteem, Presentis, waarbij de leerling centraal staat. De implementatie hiervan is begin schooljaar 2021-2022 gestart en zal nog de komende jaren verder worden uitgebouwd. De zorgcoördinator heeft hierbij een belangrijke taak. Voor uitgebreide informatie over de functie verwijzen we graag naar het functieprofiel zorgcoördinator.

Wat wij vragen

We zoeken een collega die 
 • bewust kiest voor het werken binnen het Praktijkonderwijs;
 • affiniteit of ervaring heeft met pubers;
 • een afgeronde, relevante opleiding heeft (IB/zorgcoördinator; Orthopedagogiek; Middenmanagement, etc.);
 • bij voorkeur een adequate lesbevoegdheid heeft;
 • hart en oog heeft voor de (opvoedings) situatie van ouders/verzorgers;
 • een coachende rol kan en wil vervullen binnen het team;
 • geen beren op de weg ziet maar uitdagingen aan wil gaan;
 • uit overtuiging kiest voor Protestants Christelijk onderwijs;
 • goed in staat is om te reflecteren op het eigen gedrag en handelen;
 • vaardigheden heeft om met collega's een productieve werkrelatie te ontwikkelen;
 • een bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs.

Wat wij bieden

 • een betrokken en deskundig, multidisciplinair samengesteld team vanuit onderwijs en zorg, theorie en praktijk;
 • een uitdagende, betekenisvolle baan met veel ruimte voor eigen inbreng en talent;
 • een school in ontwikkeling, waarbij ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een coach die je helpt je werkzaamheden binnen De Noordhoek eigen te maken.

Meer informatie over deze functie en de school vind je in de volledige profielschets.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel