Vacature

Groepsleerkracht praktijkonderwijs

20-40 uur (0,5-1,0 fte)

LOGOS - Praktijkschool De Noordhoek - Gorinchem

Werkzaamheden

Voor onze praktijkschool De Noordhoek zoeken wij een groepsleerkracht met ingang van 1 februari 2023 of anders zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijke benoeming tot 31 juli 2023. Gezien het teruglopende leerlingenaantal is er op dit moment geen perspectief dat de benoeming wordt voortgezet na de zomervakantie binnen De Noordhoek. Er is echter altijd werk als leraar basisonderwijs, hetzij op een LOGOS basisschool, hetzij in de Talentenpool van Transvita. De minimale benoeming is 0,5 fte. Er is ruimte voor een volledige betrekking van 1,0 fte.
 
*Ook wanneer je niet per direct beschikbaar bent nodigen we je van harte uit te solliciteren.
 
De Noordhoek is een Christelijke school voor praktijkonderwijs en telt ruim 200 leerlingen. De Noordhoek biedt onderwijs aan moeilijk lerende jongeren van 12 tot 18 jaar. Kern van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt door stages. Er worden zowel praktijk- als theorievakken aangeboden. Het team van De Noordhoek wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid voor de individuele leerling, gecombineerd met een ontspannen sfeer. Leren in de praktijk is het uitgangspunt voor het onderwijs op De Noordhoek. Veel leren door te doen en leren doen. De theorie is daarbij zoveel mogelijk
verbonden aan de praktijk.
 
Taak specifiek:
 • De theoriedocent is in principe mentor van een groep leerlingen en geeft les in een aantal theorievakken. Dit zijn vakken als rekenen, nederlands, burgerschap, sova, engels, ict, verkeer, etc.
 • De keuze van vakken gaat in overleg. In de onderbouw geven de mentoren veelal lessen aan hun mentorgroep, in de bovenbouw zijn de contacturen minder, mede veroorzaakt doordat de leerlingen minder op school zijn wegens stage.
 • De mentor is de spil in de groep en heeft de contacten met ouders/verzorgers.
 • Hij/zij spreekt regelmatig zijn mentorleerlingen en bepaalt met deze leerlingen de doelen waaraan hij/zij gaat werken.
 • Het is mogelijk dat de theoriedocent ook praktijkvakken geeft.
 • Met een PABO bevoegdheid of lerarenopleiding ben je bevoegd om les te geven binnen het praktijkonderwijs. Bevoegdheid is een vereiste.

Wat wij vragen

We zoeken een collega die
 • bewust kiest voor het werken binnen het Praktijkonderwijs;
 • affiniteit of ervaring heeft met pubers;
 • bevoegd is om les te geven binnen het Praktijkonderwijs;
 • hart en oog heeft voor de (opvoedings) situatie van ouders/verzorgers;
 • geen beren op de weg ziet, maar uitdagingen aan wil gaan;
 • uit overtuiging kiest voor Protestants Christelijk onderwijs;
 • goed in staat is om te reflecteren op het eigen gedrag en handelen;
 • vaardigheden heeft om met collega's een productieve werkrelatie te ontwikkelen;
 • bereid is om ‘gedeeld’ mentor te zijn.

Wat wij bieden

 • Een betrokken en deskundig, multidisciplinair samengesteld team vanuit onderwijs en zorg; theorie en praktijk;
 • Een uitdagende, betekenisvolle baan met veel ruimte voor eigen inbreng en talent;
 • Een school in ontwikkeling, waarbij ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een coach die je helpt je werkzaamheden binnen De Noordhoek eigen te maken.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel