Vacature

TOA – Technisch Onderwijsassistent

(1,0 fte)

GSR - vmbo, havo en vwo - Rotterdam en Rijswijk

Werkzaamheden

Voor onze locaties in Rotterdam en in Rijswijk zoeken wij een fulltime Technisch Onderwijsassistent (TOA).

Wat ga je doen? Als Technisch Onderwijsassistent verricht je les-ondersteunende taken voor de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. De nadruk ligt op ondersteuning bij het vak scheikunde, maar je komt in een team met andere TOA’s te werken waarbij je samenwerkt en elkaar zo nodig vervangt.

Je bent van grote waarde bij het ondersteunen van de practica lessen:

 • Je bereidt practicum- of demonstratieproeven voor en test nieuwe proeven uit.
 • Je instrueert en begeleidt leerlingen bij het uitvoeren van de practica, onder verantwoordelijkheid van de docent.
 • Je houdt toezicht op de leerlingen in de practica-ruimte.
 • Je controleert de door leerlingen gedane waarnemingen, proeven en gevonden onderzoeksresultaten en geeft hen feedback.

Daarnaast verricht je ondersteunende werkzaamheden, zoals het doen van bestellingen en het klaarzetten, opruimen en onderhouden van apparatuur en practicummateriaal. Ook assisteer je bij buitenschoolse activiteiten en kan het voorkomen dat je surveilleert bij toetsen.

Wie we zijn
GSR is een school voor en door christenen waar leerlingen voortgezet onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past. Als schoolgemeenschap delen we het geloof in God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We leren en leven bij een open Bijbel. Mensen zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen om Jezus na te volgen. Vanuit die overtuiging helpen we leerlingen om kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen, talenten te ontplooien en oog te krijgen voor de wereld om ons heen. Zo vormen we een brug naar een vervolgopleiding én een toekomstige plek in de samenleving. Een positie waar ze van betekenis zijn voor de maatschappij.

Wat wij vragen

 • Je beschikt over algemene theoretische kennis van scheikunde en over de achtergronden van de uit te voeren proeven en opdrachten. Bij voorkeur heb je ervaring als TOA, of ben je bereid je hierin te ontwikkelen.
 • Je vindt het leuk om met jongeren om te gaan en kennis over te dragen
 • Je bent vaardig in het veilig werken met groepen leerlingen die met experimenten bezig zijn.
 • Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften.
 • Je laat je inspireren door Gods woord en geef je zo invulling aan je rol als identiteitsdrager op de school. Je kunt het identiteitsdocument van de GSR ondertekenen.

Wat wij bieden

 • Werken op een positieve school met fijne collega’s, in een ruim opgezette eigen praktijkruimte;
 • Een jaarcontract vanaf 1 januari 2023 met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Afwisselende werkzaamheden;
 • Salaris in schaal 6 CAO VO;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO-VO, waaronder (grotendeels) vrij in de schoolvakanties.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel