Vacature

Vestigingsdirecteur Zwolle

40 uur (1 fte)

Greijdanus - Praktijkroute, vmbo, hv en vwo - Zwolle

Werkzaamheden

Een prachtig mooie baan!

Voor onze vestiging in Zwolle zoeken we een inspirerend schoolleider en identiteitsdrager, die geniet van het werken aan een mooie school voor onze leerlingen! Je werkt vanuit je persoonlijke drive voor goed onderwijs aan het vertalen van onze onderwijsvisie naar de schoolpraktijk.

De Greijdanus onderwijsvisie is gericht op persoonlijk leren, brede vorming en samenleven. Om dat te bereiken werk je samen met je MT aan een steeds meer leerling georiënteerde organisatie van onderwijs en het verleggen van eigenaarschap voor dit onderwijs, naar de medewerkers binnen de teams. Vanwege omvang van de school en vanwege het uitdagende karakter van de opdracht, krijg je in deze rol permanente ondersteuning op de bedrijfsvoering van de school en tijdelijke ondersteuning op een gewenste organisatieverandering.

Informatie

De vestiging Zwolle verzorgt onderwijs voor zo’n 2400 leerlingen in het vmbo (praktijkroute, basis-beroeps, basis-kader,  vmbo tl(h)) en havo/vwo. Op de vestiging werken zo’n 270 medewerkers (194 fte) in 9 onderwijsteams, een afdeling leerling ondersteuning en overige rollen.

De vestigingsdirecteur geeft leiding aan de adjunct-directeuren, die op hun beurt leiding geven aan de onderwijs-teams en leerling ondersteuning. Daarnaast levert de directeur een bijdrage aan het strategisch beleid van Greijdanus. De afgelopen jaren zijn in de verschillende teams stappen gemaakt om het onderwijs op grond van onze onderwijsvisie in te richten. De komende jaren moet verder worden gewerkt aan een eenduidige vertaling van de onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk.

Vanuit de waarde ‘dienstbaar’ en ‘samen’ en de doelstellingen van GO|ON (samenwerkingsverband van Gereformeerd PO en VO in Oost Nederland), willen we binnen GO|ON verband nauw samenwerken met het Primair Onderwijs, de Gemeente en de omgeving. Vanwege wenselijkheid van doorlopende leerlijnen vanuit het (gereformeerd) Primair Onderwijs en naar het beroepsonderwijs wordt ook binnen de regio naar intensieve samenwerking gezocht.

Ontwikkelingen die al lopen, zijn de ontwikkeling van Sterk Techniek Onderwijs (STO) en het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen vanuit vmbo naar mbo in samenwerking met mbo Menso Alting Zwolle.

Speerpunten van de managementopdracht zijn

 • Dagelijks leiding geven aan een prachtig mooie school die er goed voor staat;
 • Het bevorderen en borgen van de kwaliteit en identiteit van het onderwijs vanuit persoonlijke betrokkenheid en christelijke levensovertuiging;
 • Concrete vertaling van de Greijdanus onderwijsvisie naar de lespraktijk;
 • Inrichten van persoonlijk leren en brede vorming gericht op leren, geloven en leven;
 • Keuzemogelijkheden en ruimte voor iedere leerling op basis van de persoonlijke leerdoelen;
 • Professionele begeleiding van management en teams gericht op het nemen van eigenaarschap;
 • Veel aandacht voor cyclisch werken (PDCA) en een daar bijbehorende kwaliteitscultuur gericht op het creëren van een onderzoekende houding, samen leren en op resultaatafspraken en kwaliteitsdoelen binnen heldere kaders;
 • Om de organisatie meer en meer te richten op deze speerpunten en op leerling georiënteerd organiseren, zal er een organisatieverandering nodig zijn gericht op:
 1. Organiseren van klein binnen groot;
 2. Ontwikkelen van teams gericht op het nemen van eigenaarschap voor hun eigen groep leerlingen;
 3. Schoolleiderschap gericht op steunen en begeleiden van het team gericht op de docent als teamplayer en professional.

Wat wij vragen

Wij zoeken een vestigingsdirecteur met visie en onderwijservaring

 • die de managementopdracht zoals hierboven omschreven als een uitdaging ziet;
 • die visie heeft op het leerling georiënteerd organiseren van het onderwijs (zie hierboven) en dat ook in de praktijk kan brengen;
 • die kan sturen, verantwoordelijkheid kan delen en daar de kaders, ruimte en vertrouwen voor geeft;
 • die het lef heeft om aan te spreken en te werken aan verbetering van de aanspreekcultuur;
 • die investeert ín en intensief samenwerkt mét het Primair Onderwijs en het MBO om alle doorlopende leerlijnen te versterken;
 • die investeert in contact met de omgeving (ouders, andere scholen, Samenwerkingsverband en lokale gemeente).

Wij vragen

 • een schoolleider die in staat is om vanuit levend geloof en eigen overtuiging inhoud en invulling te geven aan de identiteit en waarden van Greijdanus en de uitwerking daarvan in de onderwijsvisie.
 • een schoolleider die doelgericht en verbindend kan sturen vanuit onderwijskundig en veranderkundig leiderschap;
 • algemene kennis op het gebied van financieel beheer en bedrijfsvoering gericht op begroting en exploitatie van de vestiging.
 • een schoolleider met ervaring als schoolleider in een complexe schoolomgeving, die aantoonbaar voldoet aan de persoonlijke kwaliteiten zoals genoemd in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het VO;
 • afgeronde academische ‘Master of Educational Leadership’ of gelijkwaardig.

Wat wij bieden

We bieden een prachtige school met een heldere identiteit en visie op onderwijs en jongeren. Het functieprofiel voor de schoolleider B is van toepassing (deze is eventueel op te vragen). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO. De functie wordt voor deze vestiging gewaardeerd in schaal 14.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel